Chuyên mục

  Cải cách hành chính

Giải pháp nào để cải thiện chỉ số PAPI? Cải cách hành chính
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh Cải cách hành chính
Thanh toán điện tử, tiện lợi đôi đường Cải cách hành chính
Thành  phố Hà Tĩnh, điểm sáng cải cách hành chính Cải cách hành chính
Đột phá từ các trung tâm hành chính công Cải cách hành chính
Điều hành hoạt động thôn xóm  bằng công nghệ thông tin Cải cách hành chính
Đảm bảo an toàn trong các giao dịch hành chính Cải cách hành chính
Hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích Cải cách hành chính
Hiệu quả văn phòng đăng ký đất đai một cấp Cải cách hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính cấp xã Cải cách hành chính
Vì sao chỉ số cải cách hành chính của Hà Tĩnh tăng điểm? Cải cách hành chính
Cải cách hành chính - 10 năm nhìn lại Cải cách hành chính
Khi dịch vụ bưu chính công ích phủ khắp các xã Cải cách hành chính
Họp trực tuyến, hiệu ứng sau những ngày giãn cách Cải cách hành chính
Khi công sở thực hiện việc giãn cách Cải cách hành chính

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   5
Lượt xem trong ngày:   44
Tổng lượt truy cập:   27,735,469