Hà Tĩnh sơ kết 1 năm thực hiện việc học tập và làm theo Bác

Chiều 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh.

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trình bày khẳng định: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

 

 

Các địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội và các phong trào thi đua của từng địa phương, đơn vị; qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đặc biệt, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần tích cực trong chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được; phân tích những tồn tại, đặc biệt đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả chị thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trước mắt, tổ chức thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong năm 2017.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, gắn với Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức đánh giá việc xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch của cá nhân, nhất là của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12.  Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, quy định nhằm kiểm soát quyền lực và thực thi quyền lực của người đứng đầu. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị phải thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Cùng với đó phảităng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 và các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trước mắt như  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tiếp tục chỉ đạo ổn định đời sống nhân dân, phục hồi, phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Hà Vân

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 4990446 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 4990446
Số lượt truy cập hôm qua: 3980
Đang online: 33