Cán bộ khối các cơ quan tỉnh thay đổi tích cực tác phong, lối làm việc

Chiều 15/6, đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35, Chỉ thị 20 và Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Thời gian qua, Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đã vào cuộc quyết liệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35, Chỉ thị số 20 và Kết luận số 05 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ một cách nghiêm túc, bài bản, hiệu quả.

 

Các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, Kết luận thành các quy chế, quy định xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, công chức, viên chức để thường xuyên tự giác tu dưỡng, học tập, phấn đấu và rèn luyện. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã bám sát mục đích, yêu cầu của các chỉ thị, kết luận đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Tuy nhiên Các đơn vị trong Đảng ủy khối vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chưa nghiêm quy chế nghiệp vụ, nội quy của đơn vị, ý thức kỷ luật lao động chưa cao, vi phạm các quy định về thời giờ làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y – Trưởng đoàn kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong việc thay đổi tác phong, lối làm việc, tinh thần thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị Đảng ủy khối cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, các chỉ thị, kết luận của cán bộ, đảng viên; cần làm rõ việc thực hiện Quy chế dân chủ, quy chế tuyển dụng tại cơ quan Đảng ủy khối và các đơn vị trực thuộc; việc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp công dân; việc sử dụng tài sản công, nhất là việc quản lý, sử dụng các trụ sở cũ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cũng yêu cầu Đảng ủy khối cần kiểm tra, rà soát đánh giá xem có bao nhiêu đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế hoạt động đảm bảo yêu cầu; nêu rõ địa chỉ cụ thể khi đánh giá các đơn vị làm được và chưa làm được; trong những vấn đề còn bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện các chỉ thị, kết luận để có sự thay đổi phù hợp đảm ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao và nhận được sự hài lòng nhiều hơn của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

                                                Nguyễn Tâm

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 4990444 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 4990442
Số lượt truy cập hôm qua: 3980
Đang online: 29