Bộ máy một số đơn vị sự nghiệp còn cồng kềnh, kém hiệu quả

Chiều 16/6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ để nghe báo cáo về tình hình tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ và quản lý sử dụng cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự buổi làm việc.

Toàn tỉnh hiện có 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, 89 đơn vị trực thuộc sở, ngành cấp tỉnh và 108 đơn vị trực thuộc huyện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Bộ máy ở một số đơn vị còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ còn trùng lặp, hoạt động còn kém hiệu quả

 

Thực hiện Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện đã được tổ chức lại một cách hợp lý, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động: Chuyển giao 7 lĩnh vực sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành về UBND huyện quản lý, giảm 40 ban quản lý dự án; giải thể, sáp nhập 8 đơn vị; hợp nhất 58 đơn vị sự nghiệp.

Một số đơn vị sự nghiệp chuyển sang tự chủ toàn bộ, tự chủ một phần đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động. Tuy nhiên, hiện nay còn có một số đơn vị sự nghiệp chưa được rà soát, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực thế. Việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp gặp khó khăn. Chất lượng cung cấp dịch vụ công chưa cao. Số lượng tinh giản biên chế hàng năm còn hạn chế..

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận sự nỗ lực của Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức lại bộ máy, giảm bớt tình trạng chồng chéo, trùng lặp. Đặc biệt, một số đơn vị công lập đã tự chủ được biên chế. Tuy nhiên, nhìn vào thực tiễn bộ máy ở một số đơn vị còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ còn trùng lặp; một số đơn vị hoạt động còn kém hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y yêu cầu các ngành, đơn vị cần có sự phối hợp, xác định rõ quan điểm mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các đơn vị công lập, Sở Nội Vụ cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ gắn với việc sử dụng biên chế được giao.

Việc thực hiện nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế cần được nghiên cứu kỹ và có đề xuất cơ chế phù hợp. Sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm, đổi mới phương thức tuyển dụng, thu hút nhân tài. Việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức viên chức đảm bảo khách quan, công tâm. 

Hà Vân

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 4491954 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 4491951
Số lượt truy cập hôm qua: 6151
Đang online: 37