Hỗ trợ 1 tỷ đồng cho xã về đích nông thôn mới trong năm 2017

Quyết định vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành. Quyết định cũng nêu rõ: Nếu các xã không hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2017 thì buộc phải hoàn trả lại kinh phí hoặc sẽ bị khấu trừ vào kế hoạch năm 2018.

Cụ thể có 24 xã, bao gồm: Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh); Kỳ Hoa, Kỳ Hà (TX Kỳ Anh); Cẩm Phúc (Cẩm Xuyên); Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh); Thạch Hương, Thạch Vĩnh (Thạch Hà); Thượng Lộc (Can Lộc); Bùi Xá, Đức Đồng, Đức Lâm, Đức Nhân, Đức Hòa, Đức Long, Đức Tùng (Đức Thọ); Xuân Đan, Xuân Giang, Xuân Hải, Xuân Lam, Xuân Liên (Nghi Xuân); Sơn Ninh (Hương Sơn); Hương Vĩnh (Hương Khê); Đức Bồng (Vũ Quang) và An Lộc (Lộc Hà).

 
 Phát quang, mở rộng đường theo chuẩn nông thôn mới

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả và thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ đúng quy định hiện hành.

Trường hợp các xã không đạt chuẩn như đăng ký, UBND các huyện, thành phố, thị xã phải hoàn trả lại số tiền đã hỗ trợ cho ngân sách tỉnh trong năm 2017 hoặc sẽ trừ vào nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho các địa phương.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương sử dụng, quản lý nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Biên tập: Trần Long

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 5289945 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 5289945
Số lượt truy cập hôm qua: 2269
Đang online: 17