Hà Tĩnh ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí NTM

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn vừa ký Quyết định số 2542 ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, sổ tay hướng dẫn thực hiện 20 tiêu chí đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm 19 chí tiêu chí NTM theo quy định tại Quyết định số 1980 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 05 của UBND tỉnh và tiêu chí thứ 20 về khu dân cư NTM kiểu mẫu; 6 tiêu chí đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 05 và Quyết định số 38 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, hướng dẫn rõ yêu cầu của từng tiêu chí, nội dung thực hiện, cách thức triển khai các tiêu chí, hồ sơ đánh giá, lưu trữ...

Vườn mẫu nông thôn mới

 

Sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2017 – 2020 là cẩm nang cho đội ngũ cán bộ các cấp trong quá trình tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Biên tập: Trần Long

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 5212820 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 5212820
Số lượt truy cập hôm qua: 5228
Đang online: 49