Nghi Xuân đạt 2/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Sau một năm triển khai các giải pháp thực hiện các tiêu chí huyện NTM, đến nay huyện Nghi Xuân đạt 2/9 tiêu chí phải đạt của một huện NTM. Kết quả này được báo cáo tại buổi kiểm tra của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn - Trưởng BCĐ Chương trình NTM tỉnh về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Nghi Xuân, vào sáng 10/11.

Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Với mục tiêu phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019, từ cuối năm 2016 huyện Nghi Xuân đã triển khai các giải pháp để thực hiện các tiêu chí huyện NTM. Trong đó, tập trung cao cho công tác huy động nguồn lực bằng hình thức xã hội hóa, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ các xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM.

Đến nay đã có 8 xã đạt chuẩn NTM, năm nay phấn đấu có thêm 6 xã, dự kiến đến cuối năm 2018 có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Còn đối với 9 tiêu chí cấp huyện, đến nay Nghi Xuân mới đạt 2 tiêu chí.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tham quan mô hình kinh tế ở Nghi Xuân

 

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Nghi Xuân, các đại biểu cho rằng: Nghi Xuân là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, nhất là thu hút được nguồn lực để xây dựng NTM. Bình quân tiêu chí đạt được nằm trong tốp đầu của tỉnh, hiện toàn huyện không có xã dưới 10 tiêu chí.

Đặc biệt, quá trình xây dựng huyện NTM vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống vốn có của quê hương với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tuy nhiên, đến nay số tiêu chí cấp huyện đạt được vẫn còn thấp.

Vì vậy, huyện cần có nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư để thực hiện các tiêu chí; chú trọng phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; quan tâm phát triển các mô hình nông thôn mới nhưng phải đảm bảo môi trường theo hướng phát triển bền vững.

Đặc biệt, ngoài tập trung cho những tiêu chí “cứng” theo quy định, huyện cần tiếp tục quan tâm những tiêu chí “mềm” đó là khơi dậy tiềm năng văn hóa của mảnh đất Nghi Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Nghi Xuân cần tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng thành công huyện NTM tương xứng với sự quan tâm của tỉnh đối với Trung tâm Kinh tế - Văn hóa khu vực phía Bắc của Hà Tĩnh.

 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Việc triển khai đề án huyện NTM của Nghi Xuân đã thực sự vào cuộc sống với lộ trình kế hoạch cụ thể, bài bản; khơi dậy được phong trào khá sôi động trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, là địa phương huy động được nhiều dự án để có nguồn lực xây dựng các tiêu chí NTM. Tuy nhiên, các xã đã đạt chuẩn NTM còn một số tiêu chí chưa vững chắc, nhóm xã phấn đấu trong năm nay còn gặp nhiều khó khăn; việc xây dựng các mô hình vườn mẫu để nâng cao thu nhập cho người dân còn hạn chế; khối lượng các tiêu chí đạt huyện NTM còn khá nhiều.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu huyện Nghi Xuân cần có các giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế; tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng thành công huyện NTM tương xứng với sự quan tâm của tỉnh đối với Trung tâm Kinh tế - Văn hóa khu vực phía Bắc của Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng yêu cầu huyện tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch; rà soát lại các tiêu chí, huy động nguồn lực xã hội để thực hiện. Cùng với đó, quan tâm đến tiêu chí thu nhập nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo NTM tỉnh cần kiểm tra đôn đốc thường xuyên, nhắc nhở việc triển khai các tiêu chí ở cơ sở. Yêu cầu các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải đồng hành cùng huyện trong quá trình triển khai các tiêu chí huyện NTM, coi đây chính là nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Vân

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 5566400 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 5566400
Số lượt truy cập hôm qua: 5500
Đang online: 15