Khu dân cư kiểu mẫu ngày càng tăng

Trong tháng 10, các địa phương trong tỉnh đã tập trung xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu theo chuẩn NTM, theo đó các khu dân cư NTM kiểu mẫu từng bước được tăng lên.

Trong tháng 10, có thêm 7 thôn phê duyệt phương án, dự toán xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó huyện Nghi Xuân 3 thôn, huyện Can Lộc có 2 thôn, huyện Kỳ Anh và Hương Sơn có 1 thôn. Toàn tỉnh cũng có thêm 489 vườn được triển khai xây dựng Vườn mẫu.

Toàn tỉnh hiện có 1.800 vườn đạt chuẩn vườn mẫu

 

Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.100 thôn lập, phê duyệt phương án dự toán xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó 130 thôn đạt chuẩn; gần 7.600 vườn triển khai xây dựng vườn mẫu, hiện có 1.800 vườn đạt chuẩn.

Cùng với thực hiện các tiêu chí trong khu dân cư NTM kiểu mẫu, hiện nay, các địa phương cũng đã tập trung cho cuộc thi Khu dân cư NM kiểu mẫu, Vườn mẫu, đặc biệt đã trích kinh phí để khen thưởng cho các thôn, vườn đạt kết quả cao.

Theo tổng hợp từ các địa phương, tổng kinh phí khen thưởng của cấp huyện là hơn 7,6 tỷ đồng, cấp xã là 2,1 tỷ đồng cho các khu dân cư, vườn hộ đăng ký dự thi đạt giải.

Hà Vân

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 5278462 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 5278462
Số lượt truy cập hôm qua: 2232
Đang online: 13