Cùng hành động chấm dứt bất bình đẳng giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh - Trưởng Ban tiến bộ phụ nữ tỉnh đã đến dự và phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới lần thứ hai năm 2017 với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” vừa được tổ chức tại thị xã Hồng Lĩnh.

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước về thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới. Tỷ lệ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp của Hà Tĩnh cao hơn bình quân chung cả nước. Tỷ lệ nữ giữ chức vụ trưởng, phó phòng thuộc sở, ngành cấp tỉnh chiếm 14,5%, cấp huyện chiếm 13,8%; nữ giữ chức vụ trưởng các đoàn thể chiếm 33%, phó đoàn thể chiếm 41%.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đọc lời kêu gọi

 

Phụ nữ khó khăn ở vùng nông thôn được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Các doanh nghiệp nữ, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ ngày càng nhiều và tạo việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới ở Hà Tĩnh vẫn còn những khó khăn, thách thức như: chưa giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh liên quan tới bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới; nguồn lực thực hiện chương trình bình đẳng giới còn hạn chế; công tác tuyên truyền bình đẳng giới, phòng chống bạo lực còn nhiều hạn chế.

Các địa phương ký vào bản cam kết thực hiện chơng trình hành động

 

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh kêu gọi tất cả mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Trong đó chú trọng công tác truyền thông; tổ chức các diễn đàn đối thoại, hội thảo, gặp mặt và biểu dương những điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nhằm từng bước bảo đảm sự bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội tham gia và thụ hưởng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

Tại lễ phát động, lãnh đạo các sở ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với Ban vì sự tiến bộ tỉnh phụ nữ tỉnh thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 

Quỳnh Nga

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 5278461 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 5278461
Số lượt truy cập hôm qua: 2232
Đang online: 16