Xây dựng NTM: Thạch Hà phấn đấu không còn xã dưới 12 tiêu chí

Năm 2018, huyện Thạch Hà phấn đấu không còn xã dưới 12 tiêu chí, toàn huyện có thêm 5 đến 7 xã đạt chuẩn NTM. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,7 đến 1%. Thu ngân sách đạt trên 255 tỷ đồng. Đây là một số chỉ tiêu mà huyện Thạch Hà đặt ra tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, huyện Thạch Hà triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, cộng đồng doanh nghiệp vì vậy kinh tế xã hội của huyện đạt kết quả tốt.

Hội nghi tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của huyện Thạch Hà

 

Sản lượng thủy sản trên 6.000 tấn đạt 111,3% kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt trên 338 tỷ đồng, đạt 91,38% kế hoạch tỉnh giao; có thêm 5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; toàn huyện thành lập mới 44 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm; 8THT, 6HTX, 5 doanh nghiệp; xây dựng mới 88 km đường GTNT, 20 km kênh mương nội đồng, đạt 100% kế hoạch.

Văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được kết quả khá toàn diện; quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới và đạt nhiều kết quả.

Tại Hội nghị các đại biểu thảo luận nêu lên những mặt đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2018 .

Nhân dịp này lãnh đạo huyện Thạch Hà cũng đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017.

CTV Thúy Quỳnh

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 5278400 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 5278400
Số lượt truy cập hôm qua: 2232
Đang online: 15