Thu hồi Bằng đạt chuẩn NTM của xã Thiên Lộc và Kỳ Bắc

Tối 11/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện chủ trì cuộc họp xem xét, bỏ phiếu thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn NTM đối với xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) và xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh).
 

Căn cứ vào báo cáo kiểm tra và đề xuất của Đoàn liên ngành tỉnh tại 12 xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2015 trở về trước có chuyển biến kém; đối chiếu với quy định mức độ đạt chuẩn theo Quyết định 73 của UBND tỉnh, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thống nhất bỏ phiếu thu hồi bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM đối với xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) và xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh).

 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra khách quan, công bằng, trách nhiệm; thể hiện quan điểm của tỉnh trong chỉ đạo xây dựng NTM là không chạy đua theo thành tích, đảm bảo các tiêu chí thực chất, bền vững. Quyết định này của Hội đồng thẩm định cũng là một hình thức cảnh báo những xã có tư tưởng chùng lại trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện xây dựng NTM sau khi đạt chuẩn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo NTM tỉnh và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện nhấn mạnh: Việc thu hồi bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM lần này đảm bảo cơ sở pháp lý, thẩm quyền và chính xác, khách quan, minh bạch, đảm bảo các tiêu chí NTM thực chất, bền vững./.  

 Quỳnh Nga

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 5200557 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 5200557
Số lượt truy cập hôm qua: 4326
Đang online: 48