Văn nghệ

  Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Sáu từ “Xiêu” Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Sáu từ “Xiêu”

11:05 24/01/2021

Cứu người trong số đoạn trường Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Hiểu truyện Kiều Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Hiểu truyện Kiều

10:48 10/01/2021

Đội ơn cụ Nguyễn  Du Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Đội ơn cụ Nguyễn Du

10:18 03/01/2021

Để gần nhau hơn Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Để gần nhau hơn

09:43 27/12/2020

Dùng Kiều để điều khiển trâu Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Duyên hội ngộ đức cù lao Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Trăm năm tính cuộc vuông tròn Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Kép Trà mượn Kiều để chửi Từ Đạm Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Kiều mách nước cờ Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Kiều mách nước cờ

09:50 22/11/2020

Truyện Kiều trong đối đáp, giao lưu Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Cử Trị dùng Kiều để vạch mặt tên gian Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều
Tú Xương oán Kiều Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Tú Xương oán Kiều

10:24 25/10/2020

Nguyễn Khuyến chấm thi thơ vịnh truyện Kiều Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   33
Lượt xem trong ngày:   84
Tổng lượt truy cập:   27,745,817