Chương trình thời sự tối 19/11/2019  19/11/2019

Chương trình thời sự tối 19/11/2019

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15741611338976.mp4

Chương trình thời sự trưa 19/11/2019  19/11/2019

Chương trình thời sự trưa 19/11/2019

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15741599793353.mp4

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 19/11/2019  19/11/2019

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 19/11/2019

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15741566979244.mp4

Chương trình thời sự tối 18/11/2019  18/11/2019

Chương trình thời sự tối 18/11/2019

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15741606096329.mp4

Chật vật duy tu bảo dưỡng công trình giao thông  19/11/2019

Chật vật duy tu bảo dưỡng công trình giao thông

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15741582677155.mp4

Khi chính quyền và nhân dân đồng thuận  19/11/2019

Khi chính quyền và nhân dân đồng thuận

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15741573756678.mp4

Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư phổi  19/11/2019

Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư phổi

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15741576531626.mp4

Trang Hồng Lĩnh  19/11/2019

Trang Hồng Lĩnh

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15741587712830.mp4

Trang thị xã Hồng Lĩnh  19/11/2019

Trang thị xã Hồng Lĩnh

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15741281468660.mp4

Kiểm soát lây nhiễm HIV  18/11/2019

Kiểm soát lây nhiễm HIV

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15740595618319.mp4

Hà Tĩnh chủ động phòng chống thiên tai  11/11/2019

Hà Tĩnh chủ động phòng chống thiên tai

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15734692321410.mp4

Chuyện phía sau điều 7, điều lệ Đảng  06/11/2019

Chuyện phía sau điều 7, điều lệ Đảng

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15730323836643.mp4

Thay đổi trên quê hương Thuần Thiện | Miền quê đáng sống  18/11/2019

Thay đổi trên quê hương Thuần Thiện | Miền quê đáng sống

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/https://www.youtube.com/watch?v=kFGflZqu98U&feature=youtu.be

Về thăm trường xưa  14/11/2019

Về thăm trường xưa

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/https://youtu.be/Z1g28991Ydk

Đi giữa Nông trại hoa hồng  11/11/2019

Đi giữa Nông trại hoa hồng

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15734379024588.mp4

Bắc Sơn - Một miền quê trù phú của hoa và trái  11/11/2019

Bắc Sơn - Một miền quê trù phú của hoa và trái

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/https://www.youtube.com/watch?v=Pw2GscK9qWM&feature=youtu.be

Ngôi nhà chung của cựu giáo chức  19/11/2019

Ngôi nhà chung của cựu giáo chức

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15741584189390.mp4

Tự tin cùng sân chơi ngoại khóa tiếng Anh  17/11/2019

Tự tin cùng sân chơi ngoại khóa tiếng Anh

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15740443425276.mp4

Ứng xử trong gia đình  16/11/2019

Ứng xử trong gia đình

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15738869619930.mp4

Hoạt động của giáo viên “biệt phái”  13/11/2019

Hoạt động của giáo viên “biệt phái”

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15736353476791.mp4

Nêu gương  16/11/2019

Nêu gương

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15738881697502.mp4

Tăng cường quản lý tàu cá ra vào cảng  21/09/2019

Tăng cường quản lý tàu cá ra vào cảng

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15690358321445.mp4

Thông điệp từ bức thư không thả bóng bay  16/08/2019

Thông điệp từ bức thư không thả bóng bay

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15659463662604.mp4

Đang xem:   82
Lượt xem trong ngày:   225
Tổng lượt truy cập:   27,598,380