Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức

Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đảng cộng sản-đảng cách mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin và đảng cộng sản cầm quyền có một vị trí nổi bật, có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Chương trình thời sự trưa 26/01/2020  26/01/2020

Chương trình thời sự trưa 26/01/2020

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15800136821372.mp4

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 26/01/2020  26/01/2020

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 26/01/2020

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15800031597565.mp4

Chương trình thời sự tối 25/01/2020  25/01/2020

Chương trình thời sự tối 25/01/2020

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15799527521738.mp4

Chương trình thời sự trưa 25/01/2020  25/01/2020

Chương trình thời sự trưa 25/01/2020

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15799506029259.mp4

Xuân về trên các khu phố  21/01/2020

Xuân về trên các khu phố

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15795753892404.mp4

Vì sự bình yên trên các cung đường  21/01/2020

Vì sự bình yên trên các cung đường

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15795747246439.mp4

Với khán giả HTTV  20/01/2020

Với khán giả HTTV

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15795339889074.mp4

Trang Can Lộc  22/01/2020

Trang Can Lộc

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15796930167004.mp4

Để mùa trồng rừng năm 2020 đạt hiệu quả  22/01/2020

Để mùa trồng rừng năm 2020 đạt hiệu quả

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15796910764842.mp4

Quyết liệt trong xử lý vi phạm nồng độ cồn  22/01/2020

Quyết liệt trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15796905269295.mp4

Phát triển Logistic, cơ hội và thách thức  22/01/2020

Phát triển Logistic, cơ hội và thách thức

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15796842885063.mp4

Người “giữ  hồn” ví giặm  26/01/2020

Người “giữ hồn” ví giặm

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15800358371145.mp4

Những sản vật ngày xuân  26/01/2020

Những sản vật ngày xuân

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15800344056463.mp4

Nhìn lại hành trình thu ngân sách  26/01/2020

Nhìn lại hành trình thu ngân sách

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15800333835773.mp4

Thu hút đầu tư - Những gam màu mới  26/01/2020

Thu hút đầu tư - Những gam màu mới

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15800098695894.mp4

Đón xuân  26/01/2020

Đón xuân

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15800122118337.mp4

Khúc ca mùa xuân  25/01/2020

Khúc ca mùa xuân

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15799239836682.mp4

Tiếng lòng những người con xa quê  24/01/2020

Tiếng lòng những người con xa quê

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/https://youtu.be/GIO4fEFHtZo

Đường về Hà Tĩnh  23/01/2020

Đường về Hà Tĩnh

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15797593243996.mp4

Niềm vui từ kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia  22/01/2020

Niềm vui từ kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15796968471347.mp4

Xuân yêu thương  19/01/2020

Xuân yêu thương

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15795047898983.mp4

Tuổi cao vẫn tích cực tham gia các phong trào  14/01/2020

Tuổi cao vẫn tích cực tham gia các phong trào

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15790546006317.mp4

Quê hương trong nắng phương Nam  26/01/2020

Quê hương trong nắng phương Nam

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15800370636548.mp4

Mồng 3 tết thầy  26/01/2020

Mồng 3 tết thầy

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/https://youtu.be/aSKr0N4gy1c

Những người giữ gìn văn hóa quê hương  25/01/2020

Những người giữ gìn văn hóa quê hương

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15799515078438.mp4

Đang xem:   65
Lượt xem trong ngày:   141
Tổng lượt truy cập:   27,620,054