Tiếng ồn địa chấn trên Trái Đất giảm đi nhiều vì đại dịch COVID-19

Tiếng ồn địa chấn trên Trái Đất giảm đi nhiều vì đại dịch COVID-19

Theo các nhà địa chấn học, tiếng ồn địa chấn đã giảm nhiều do hoạt động của con người bị hạn chế trong cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, điều này có thể đem lại nhiều hữu ích cho các nhà nghiên cứu.

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 07/04/2020  07/04/2020

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 07/04/2020

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15861839983626.mp4

Chương trình thời sự tối 06/04/2020  06/04/2020

Chương trình thời sự tối 06/04/2020

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15861768844701.mp4

Chương trình thời sự trưa 06/04/2020  06/04/2020

Chương trình thời sự trưa 06/04/2020

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15861575727427.mp4

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 06/04/2020  06/04/2020

Bản tin Hà Tĩnh ngày mới 06/04/2020

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15861380294533.mp4

Hà Tĩnh dồn sức phòng chống dịch Covid -19  06/04/2020

Hà Tĩnh dồn sức phòng chống dịch Covid -19

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15861582604374.mp4

Bảo tồn giá trị di sản Hán Nôm  05/04/2020

Bảo tồn giá trị di sản Hán Nôm

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15860800399592.mp4

Phép thử về trách nhiệm cộng đồng  03/04/2020

Phép thử về trách nhiệm cộng đồng

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15859249223167.mp4

Trang Cẩm Xuyên  06/04/2020

Trang Cẩm Xuyên

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15861671624736.mp4

Công đoàn chung tay ngăn chặn đại dịch Covid - 19  06/04/2020

Công đoàn chung tay ngăn chặn đại dịch Covid - 19

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15861590975374.mp4

Ôn tập môn toán lớp 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông  06/04/2020

Ôn tập môn toán lớp 9: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/https://youtu.be/YD6latyqBqc

Khi đồng ruộng bị bức hại  31/03/2020

Khi đồng ruộng bị bức hại

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15856410064140.mp4

Nốt trầm VietGAP  30/09/2019

Nốt trầm VietGAP

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15852157617352.mp4

Bi hài đo đạc bản đồ địa chính  06/09/2019

Bi hài đo đạc bản đồ địa chính

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15852148697539.mp4

Khó khăn trong giải thể HTX kém hiệu quả  17/03/2020

Khó khăn trong giải thể HTX kém hiệu quả

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15844923887498.mp4

Câu chuyện cậu bé và cây táo  06/04/2020

Câu chuyện cậu bé và cây táo

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15861828817512.mp4

Thôn Yên Lạc - Đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới  06/04/2020

Thôn Yên Lạc - Đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/https://youtu.be/QCGti5CrHU0

Đôi bờ thương nhớ  02/04/2020

Đôi bờ thương nhớ

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/https://youtu.be/AunFz2H_SlU

Bia Sùng Chỉ- bảo vật Quốc gia  01/04/2020

Bia Sùng Chỉ- bảo vật Quốc gia

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15857336831373.mp4

Hà Tĩnh làm theo lời Bác - Phần 3  27/03/2020

Hà Tĩnh làm theo lời Bác - Phần 3

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15852702458601.mp4

Hà Tĩnh làm theo lời Bác - Phần 2  26/03/2020

Hà Tĩnh làm theo lời Bác - Phần 2

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15852190803940.mp4

Hà Tĩnh làm theo lời Bác - Phần 1  26/03/2020

Hà Tĩnh làm theo lời Bác - Phần 1

http://hatinhtv.vn/uploads/topics/15852181951956.mp4

Đang xem:   28
Lượt xem trong ngày:   70
Tổng lượt truy cập:   27,640,814