Cơ cấu tổ chức

I. Ban Giám đốc gồm:   

- Giám đốc: Ông Nguyễn Viết Trường

- Phó Giám đốc phụ trách nội dung: Ông  Phan Trung Thành

- Phó Giám đốc phụ trách nội dung: Bà Trần Thị Phương Hoa

- Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật: Ông Nguyễn Văn Hiền

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

  1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Trưởng phòng: Ông Đậu Duy Hồng

 2. Phòng Thời sự

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Sinh Hương

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Long

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Hồng Việt

 3. Phòng Thư ký biên tập

- Trưởng phòng: Ông Đậu Văn Quốc

- Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Mai Hoa

 4. Phòng Văn nghệ

  - Phó Trưởng phòng: Bà Hồ Thị Loan

 5. Phòng Chuyên đề

- Trưởng phòng: Ông Võ Xuân Báu

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hạnh Loan

 6. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình

- Trưởng phòng: Ông Võ Hoàng Sơn

 7. Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

 8. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

- Trưởng phòng: Ông Võ Văn Điển

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 4852220 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 4852220
Số lượt truy cập hôm qua: 6080
Đang online: 20