Cơ cấu tổ chức

I. Ban Giám đốc gồm:   

- Giám đốc: Ông Nguyễn Viết Trường

- Phó Giám đốc phụ trách nội dung: Ông  Phan Trung Thành

- Phó Giám đốc phụ trách nội dung: Bà Trần Thị Phương Hoa

- Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật: Ông Nguyễn Văn Hiền

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

  1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Trưởng phòng: Ông Đậu Duy Hồng

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Minh Hòa

 2. Phòng Thời sự

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Sinh Hương

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hạnh Loan

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Hồng Việt

 3. Phòng Thư ký biên tập

- Trưởng phòng: Ông Đậu Văn Quốc

- Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Mai Hoa

 4. Phòng Văn nghệ

- Trưởng phòng: Ông Võ Xuân Báu

- Phó Trưởng phòng: Bà Hồ Thị Loan

 5. Phòng Chuyên đề

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Long

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thuận Huế

 6. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình

- Trưởng phòng: Ông Võ Hoàng Sơn

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Đại Thắng

 7. Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Quỳnh

 8. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

- Trưởng phòng: Ông Võ Văn Điển

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Phương

PHIM TRONG THÁNG
THƯ VIỆN ẢNH

Khu kinh tế Vũng Áng

TIỆN ÍCH
THỐNG KÊ
Tổng truy cập: 5371039 lượt (từ 01/10/2013)
Bạn là người truy cập thứ : 5371038
Số lượt truy cập hôm qua: 3292
Đang online: 28