Xã hội 04/02/2019 (0) (346)

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chúc Tết Kỷ Hợi 2019

Năm 2018, Hà Tĩnh đạt kết quả cao, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế đạt 20,8%; thu ngân sách đạt trên 12.000 tỷ đồng. Kết quả này là động lực để Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2019. Nhân dịp bước sang năm mới Kỷ Hợi, chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 89 tuổi, Hatinhtv.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn lời chúc Tết của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn

Kính thưa đồng bào, đồng chí,
Với niềm phấn khởi, tự hào về những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2018, mừng Đảng 89 tuổi, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; trước thời khắc thiêng liêng chuẩn bị đón giao thừa; thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng bào, đồng chí, con em Hà Tĩnh đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa đồng bào, đồng chí,
Năm 2018, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh ta đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi; mở rộng dân chủ; thống nhất ý chí; đoàn kết một lòng; hành động quyết liệt; nỗ lực phấn đấu nên đã vượt mức cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội; trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay và cao hơn so với cả nước; nổi bật là:
Tăng trưởng kinh tế đạt 20,8%; thu ngân sách đạt 12.784 tỷ đồng; có thêm 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn lên 158 xã, chiếm 69%; Nghi Xuân là huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại 2.
Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng biểu dương đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng sức, đồng lòng, góp phần đưa tỉnh nhà dành kết quả cao và toàn diện trên các lĩnh vực.
Kính thưa đồng bào, đồng chí,
Bước sang năm 2019, năm hội tụ các điều kiện với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức mới.
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi toàn thể các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, con em Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài đoàn kết, thống nhất, đồng tâm, đồng sức, đồng lòng để có sức mạnh to lớn, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, tạo được sự bứt phá, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Quy định 101, Quy định 55, Quy định 08 của Trung ương về phát huy trách nhiệm nêu gương và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới, đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thực hành dân chủ rộng rãi, đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện để lãnh đạo đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.
Kính chúc đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc!
Năm mới thắng lợi mới!

Cùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   34
Lượt xem trong ngày:   100
Tổng lượt truy cập:   27,537,504