Xã hội 21:33 01/04/2020 (0) (123)

Bố trí cán bộ, viên chức ứng dụng công nghệ, làm việc tại nhà

Tại Văn bản số 2062 /UBND ngày 1/4/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm hồ sơ công việc để làm việc tại nhà, chỉ ưu tiên đến cơ quan làm các nhiệm vụ như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, đảm bảo thông tin liên lạc, xử lý tài liệu mật và một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách khác theo yêu cầu.


BCĐ phòng chống dịch họp khẩn triển khai thực hiện Chị thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Số lượng người làm việc tại cơ quan hàng ngày do thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định và đảm bảo bố trí không quá 02 người trong 01 phòng làm việc.

Tăng cường tổ chức họp, giao ban, triển khaivnhiệm vụ bằng hình thức trực tuyến.Tập trung giải quyết hồ sơ TTHC đã nhận của người dân, tổ chức và bộ phận một cửa tổ chức chuyển trả qua Dịch vụ bưu chính công ích; đối với các trường hợp thủ tục hành chính như giấy tờ của người dân đến hạn phải xử lý (cấp lại, cấp đổi)... nhưng không thể đến nộp do phải thực hiện việc tự cách ly, ở nhà theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủthì khi hết thời gian yêu cầu trên, các cơ quan, đơn vị phải tiếp nhận và giải quyết như đúng hạn; trường hợp cấp bách, cần thiết cá nhân, tổ chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải lãnh đạo, điều hành để không ách tắc công việc, nhất là công tác phòng chống dịch và an ninh, quốc phòng; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Theo HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   42
Lượt xem trong ngày:   100
Tổng lượt truy cập:   27,666,224