Chuyên mục

  Cải cách hành chính

Thanh toán điện tử trong thu ngân sách Cải cách hành chính
Khi sự hài lòng của người dân là thước đo Cải cách hành chính
Hương Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư Cải cách hành chính
Đạo đức công vụ đòn bẩy cải cách hành chính Cải cách hành chính
Nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với nhân dân Cải cách hành chính
Đổi mới trong giao tiếp giữa chính quyền với người dân Cải cách hành chính
Thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu điện Cải cách hành chính
Hạn chế tình trạng trễ hẹn trong cấp giấy chứng nhận QSDĐ Cải cách hành chính
Cải thiện chỉ số dịch vụ công trực tuyến Cải cách hành chính
Sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Cải cách hành chính
Những nổ lực cải thiện xếp hạng chỉ số Par Index Cải cách hành chính
Một số bất cập trong cải cách thủ tục hành chính Cải cách hành chính
Ứng dụng công cụ hỗ trợ trong cải cách hành chính Cải cách hành chính
Nhìn lại chỉ số PCI và PAPI của Hà Tĩnh Cải cách hành chính
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động y tế Cải cách hành chính

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   72
Lượt xem trong ngày:   217
Tổng lượt truy cập:   27,597,737