Chuyên mục

  Cải cách hành chính

Dịch vụ công trực tuyến, giải pháp tối ưu trong mùa dịch Cải cách hành chính
Khi dịch vụ công trực tuyến chưa thông tuyến Cải cách hành chính
Thấy gì từ việc áp dụng ISO trong cơ quan hành chính Cải cách hành chính
Cải thiện chỉ số CCHC ở những địa phương nhóm cuối Cải cách hành chính
Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính Cải cách hành chính
Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính sau sáp nhập Cải cách hành chính
Cải cách hành chính năm 2019, những vấn đề đặt ra Cải cách hành chính
Để mỗi người dân trở thành một công dân điện tử Cải cách hành chính
Chậm trả kết quả thủ tục hành chính vì đâu gia tăng? Cải cách hành chính
Mở rộng dịch vụ bưu chính công ích Cải cách hành chính
Thanh toán điện tử trong thu ngân sách Cải cách hành chính
Khi sự hài lòng của người dân là thước đo Cải cách hành chính
Hương Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư Cải cách hành chính
Đạo đức công vụ đòn bẩy cải cách hành chính Cải cách hành chính
Nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với nhân dân Cải cách hành chính

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   4
Lượt xem trong ngày:   6
Tổng lượt truy cập:   27,639,432