Chính trị 10/07/2019 (0) (115)

Cải cách hành chính: Cần chỉ rõ những hạn chế chủ quan

Chiều 9/7, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2018. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

Giai đoạn 2015 – 2018, công tác cải cách hành chính được UBND các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng lên.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn:  Phân tích thật rõ nguyên nhân chủ quan của những hạn chế

Tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước các cấp được củng cố, sắp xếp, kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hợp lý và phát huy hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc ngày càng được cải thiện. Ứng dụng cộng nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành được quan tâm.

Kết quả cải cách hành chính năm 2018 tăng 4 bậc so với năm 2017 và xếp thứ 13 cả nước, xếp thứ nhất trong các tỉnh cụm Bắc Trung Bộ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 10 bậc, xếp thứ 23 cả nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tăng 5 bậc, xếp thứ 7 cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng 12 bậc, xếp thứ 4 cả nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính ở các nội dung: công tác điều hành, chỉ đạo; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao đoàn giám sát của HĐND tỉnh, trong thực hiện giám sát chuyên đề cải cách hành chính, vì đây là lĩnh vực khó, rộng nhưng kết quả đánh giá tổng quát tình hình thông qua giám sát của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh ghi nhận, đồng tình.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu phần đánh giá kết quả và những tồn tại, hạn chế phải được điều chỉnh phù hợp hơn, rõ hơn và phải có địa chỉ, tên tuổi rõ ràng hơn với những tồn tại trong thực hiện cải cách hành chính, cùng với đó phải phân tích thật rõ nguyên nhân chủ quan của những hạn chế.

Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại trong công tác cải cách hành chính và yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

                                         Nguyễn Tâm, Thành Trọng


Cùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   15
Lượt xem trong ngày:   20
Tổng lượt truy cập:   27,586,302