Chính trị 14/05/2019 (0) (243)

Cán bộ, công chức... không được làm việc riêng trong giờ hành chính

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 20/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tại quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu: Cán bộ, công chức, viên chức phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc và uy tín cơ quan; tôn trọng và tận tuy phục vụ Nhân dân. 


Khi thực hiện nhiệm vụ cộng vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, bao gồm: 

 - Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào "tư dung nhiệm kỳ".

 - Phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không làm việc riêng trong giờ làm việc hành chính.

 - Giải quyết yêu cầu, công việc của người dân, đại diện tổ chức đúng quy định, quy trình.

 Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực uy tín.

 Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc và các quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

 Về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh quy định:

 - Phải không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; tư dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liên chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.

 - Tuyệt đối không được tham gia vào các tệ nạn xã hội, tệ "tham nhũng vặt"; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc đúng nơi quy định.

 - Phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, chấp hành nghiêm Luật An ninh mạng; không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

 - Phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội; thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

Kim Anh


Cùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   108
Lượt xem trong ngày:   491
Tổng lượt truy cập:   27,553,713