Chuyên đề

  Quốc phòng toàn dân

Điểm sáng xây dựng doanh trại chính qui, xanh sạch đẹp Quốc phòng toàn dân
Điểm tựa cho ngư dân bám biển Quốc phòng toàn dân
Đảng bộ quân sự Hương Khê đổi mới phương thức lãnh đạo Quốc phòng toàn dân
Đảng bộ quân sự huyện Nghi Xuân nâng cao vai trò lãnh đạo Quốc phòng toàn dân
Đảm bảo an toàn trên thao trường huấn luyện Quốc phòng toàn dân
Ấm áp tình quân dân trong những ngày chống dịch Covid -19 Quốc phòng toàn dân
Đảm bảo điều kiện cho khu cách ly Quốc phòng toàn dân
Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sỹ mới Quốc phòng toàn dân
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vào mùa huấn luyện Quốc phòng toàn dân
Những ngày đầu quân ngũ Quốc phòng toàn dân
Sẵn sàng ngày hội tòng quân Quốc phòng toàn dân
Hậu phương vững chắc của  nhũng người lính đảo Quốc phòng toàn dân
Đẹp từ doanh trại Quốc phòng toàn dân

Đẹp từ doanh trại

16:21 02/01/2020

Hương Khê xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh Quốc phòng toàn dân
Nâng cao chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự Quốc phòng toàn dân

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   80
Lượt xem trong ngày:   619
Tổng lượt truy cập:   27,685,562