Chuyên mục

  Cải cách hành chính

Hiệu quả từ sáp nhập đơn vị sự nghiệp Cải cách hành chính
Phát huy vai trò người đứng đầu trong cải cách hành chính Cải cách hành chính
Đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2021 Cải cách hành chính
Cải thiện chỉ số hiện đại hóa nền hành chính Cải cách hành chính
Để mở rộng dịch vụ bưu chính công ích Cải cách hành chính
Thấy gì từ kết quả đánh giá cải cách hành chính năm 2020? Cải cách hành chính
Kỷ luật, kỷ cương, nền tảng của hành chính công sở Cải cách hành chính
Tiện ích từ việc số hóa dữ liệu hộ tịch Cải cách hành chính
Giải pháp nào để cải thiện chỉ số PAPI? Cải cách hành chính
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh Cải cách hành chính
Thanh toán điện tử, tiện lợi đôi đường Cải cách hành chính
Thành  phố Hà Tĩnh, điểm sáng cải cách hành chính Cải cách hành chính
Đột phá từ các trung tâm hành chính công Cải cách hành chính
Điều hành hoạt động thôn xóm  bằng công nghệ thông tin Cải cách hành chính
Đảm bảo an toàn trong các giao dịch hành chính Cải cách hành chính

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   24
Lượt xem trong ngày:   86
Tổng lượt truy cập:   27,760,491