Chuyên mục

  Cải cách hành chính

Thành  phố Hà Tĩnh, điểm sáng cải cách hành chính Cải cách hành chính
Đột phá từ các trung tâm hành chính công Cải cách hành chính
Điều hành hoạt động thôn xóm  bằng công nghệ thông tin Cải cách hành chính
Đảm bảo an toàn trong các giao dịch hành chính Cải cách hành chính
Hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích Cải cách hành chính
Hiệu quả văn phòng đăng ký đất đai một cấp Cải cách hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính cấp xã Cải cách hành chính
Vì sao chỉ số cải cách hành chính của Hà Tĩnh tăng điểm? Cải cách hành chính
Cải cách hành chính - 10 năm nhìn lại Cải cách hành chính
Khi dịch vụ bưu chính công ích phủ khắp các xã Cải cách hành chính
Họp trực tuyến, hiệu ứng sau những ngày giãn cách Cải cách hành chính
Khi công sở thực hiện việc giãn cách Cải cách hành chính
Dịch vụ công trực tuyến, giải pháp tối ưu trong mùa dịch Cải cách hành chính
Khi dịch vụ công trực tuyến chưa thông tuyến Cải cách hành chính
Thấy gì từ việc áp dụng ISO trong cơ quan hành chính Cải cách hành chính

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   29
Lượt xem trong ngày:   136
Tổng lượt truy cập:   27,727,465