Chuyên mục

  Cải cách hành chính

Hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích Cải cách hành chính
Hiệu quả văn phòng đăng ký đất đai một cấp Cải cách hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính cấp xã Cải cách hành chính
Vì sao chỉ số cải cách hành chính của Hà Tĩnh tăng điểm? Cải cách hành chính
Cải cách hành chính - 10 năm nhìn lại Cải cách hành chính
Khi dịch vụ bưu chính công ích phủ khắp các xã Cải cách hành chính
Họp trực tuyến, hiệu ứng sau những ngày giãn cách Cải cách hành chính
Khi công sở thực hiện việc giãn cách Cải cách hành chính
Dịch vụ công trực tuyến, giải pháp tối ưu trong mùa dịch Cải cách hành chính
Khi dịch vụ công trực tuyến chưa thông tuyến Cải cách hành chính
Thấy gì từ việc áp dụng ISO trong cơ quan hành chính Cải cách hành chính
Cải thiện chỉ số CCHC ở những địa phương nhóm cuối Cải cách hành chính
Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính Cải cách hành chính
Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính sau sáp nhập Cải cách hành chính
Cải cách hành chính năm 2019, những vấn đề đặt ra Cải cách hành chính

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   7
Lượt xem trong ngày:   8
Tổng lượt truy cập:   27,702,706