Giới thiệu 30/11/2018 (0) (16896)

Cơ cấu tổ chức


I. Ban Giám đốc gồm:   

- Giám đốc: Ông Nguyễn Viết Trường

- Phó Giám đốc phụ trách nội dung: Ông  Phan Trung Thành

- Phó Giám đốc phụ trách nội dung: Bà Trần Thị Phương Hoa

- Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật: Ông Nguyễn Văn Hiền

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

  1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Trưởng phòng: Ông Đậu Duy Hồng

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Minh Hòa

 2. Phòng Thời sự

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Sinh Hương

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hạnh Loan

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Hồng Việt

 3. Phòng Thư ký biên tập

- Trưởng phòng: Ông Đậu Văn Quốc

- Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Mai Hoa

 4. Phòng Văn nghệ

- Trưởng phòng: Ông Võ Xuân Báu

- Phó Trưởng phòng: Bà Hồ Thị Loan

 5. Phòng Chuyên đề

- Trưởng phòng: Ông Trần Văn Long

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thuận Huế

 6. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình

- Trưởng phòng: Ông Võ Hoàng Sơn

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Đại Thắng

 7. Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Quỳnh

 8. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Phương

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   33
Lượt xem trong ngày:   53
Tổng lượt truy cập:   27,619,823