Chính trị 10/01/2019 (0) (283)

Công tác Dân vận là phải làm cho dân tin

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, diễn ra sáng 10/01. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng dự.  

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Năm 2018, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, đảm bảo QP-AN, đối  ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả  hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018", đã tạo chuyển biến tích cực về hành động và nhận thức của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác Dân vận. Hiệu lực, hiệu quả Nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên.

Phát huy những kết quả đó, năm 2019, công tác Dân vận tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Nâng cao chất lượng các Đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ chính trị; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác Dân vận, dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình; đổi mới hoạt động các ban, đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu quán triệt nhận thức sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng, Chính phủ; giải quyết nguyện vọng, đơn thư của nhân dân, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đồng thời, mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước song song nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác Dân vận phải làm cho dân tin; phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn 

Phát biểu chỉ đạo điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu hệ thống chính trị cần quán triệt, phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban Dân vận Tỉnh ủy cụ thể hóa các nhóm giải pháp trọng tâm sát với tình hình thực tiễn địa phương. Ngoài nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, cần quan tâm vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống để chuẩn bị vụ mùa Đông Xuân sắp tới./.

                            Nguyễn Tâm 

Cùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   73
Lượt xem trong ngày:   325
Tổng lượt truy cập:   27,531,451