Chính trị 07:26 21/05/2019 (0) (550)

Đại biểu kỳ vọng, Quốc hội thẳng thắn nhìn vào thực tiễn

Các đại biểu mong muốn hoạt động của Quốc hội tiếp tục được cải tiến nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong các phiên họp.
Trong ngày khai mạc Kỳ họp thứ 7, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng Kỳ họp sẽ giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, vì vậy mong muốn hoạt động của Quốc hội tiếp tục được cải tiến nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong các phiên họp.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Quang Vinh)
Nhiều đại biểu mong muốn hoạt động của Quốc hội sẽ tiếp tục được cải tiến hơn từ khâu góp ý đến hoạt động chất vấn các thành viên chính phủ để làm rõ nguyên nhân và đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế cho từng ngành cụ thể. Đại biểu Nghiêm Vũ Khải, đoàn Hải Phòng nêu ý kiến: “Các đại biểu quốc hội thẳng thắn nhìn vào thực tiễn đóng góp ý kiến nhằm hình thành các cơ chế nhất là pháp luật có liên quan để bảo đảm nền tảng pháp lý phát triển bền vững đất nước”.
Nhận định về báo cáo của Chính phủ trình bày trước Quốc hội, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, đoàn An Giang, kỳ vọng, thời gian tới Chính phủ cần đưa ra những giải pháp rõ nét hơn trong điều hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển vững mạnh:
“Tôi mong đợi Chính phủ giải pháp rõ hơn trong điều hành vĩ mô. Đặc biệt là hiện nay chủ trương tăng mặt hàng thiết yếu như giá điện, xăng dầu và một số mặt hàng tăng giá ảnh hưởng chỉ số lạm phát, gây bất lợi trong điều hành vĩ mô. Trong điều hành của Chính phủ phải mang tính chủ động hơn trong kiểm chế lạm phát từ nay đến cuối năm để làm sao cán cân điều hành chung của nền kinh tế mang tính ổn định hơn”- Đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết nói.