Chính trị 14:18 18/03/2020 (0) (193)

Đảng bộ xã Tùng Ảnh Đại hội đại biểu lần thứ 31 nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ xã Tùng Ảnh Đại hội đại biểu lần thứ 31 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là 1 trong 4 Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ huyện ủy Đức Thọ chọn làm đại hội điểm. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đến dự và chỉ đạo hội nghị


Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ đã đoàn kết, thống nhất, nổ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt hơn 49 triệu đồng/năm, tăng 1,39 lần so với đầu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tùng Ảnh đã tập trung cũng cố vững chắc 20 tiêu chí NTM và được tỉnh công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2019, toàn xã có 8/12 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

 Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


 Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có 6 chỉ tiêu chủ yếu, 2 nhiệm vụ đột phá và các nhóm giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu bền vững. Các đại biểu cũng tập trung góp ý vào dự thảo Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.