Đời sống 15:49 02/03/2021 (0) (383)

Thông báo tuyển dụng

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Văn bản số 1020/UBND-NC1ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đồng ýchủ trương tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 08 vị trí

 II. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: - 04 chỉ tiêu Phóng viên hạng III (mã số V11.02.06) tại vị trí việc làm Phóng viên;

- 01 chỉ tiêu Phát thanh viên hạng III (mã số V11.10.29) tại vị trí việc làm Phát thanh viên;

- 02 chỉ tiêu Kỹ thuật dựng phim hạng III (mã số V11.11.33) tại vị trí việc làm Kỹ thuật dựng phim;

- 01 chỉ tiêu Kỹ sư hạng III (mã số V05.02.07) tại vị trí việc làm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng truyền hình;

- 01 chỉ tiêu Kế toán viên (mã số 06.031) tại vị trí việc làm Kế toán;

- 01 chỉ tiêu Chuyên viên (mã số 01.003) tại vị trí việc làm phụ trách Dịch vụ - Quảng cáo;

- 01 chỉ tiêu Văn thư trung cấp (mã số 02.008) tại vị trí việc làm Nhân viên văn thư;

- 01 chỉ tiêu Nhân viên (mã số 01.005) tại vị trí việc làm Nhân viên kho - quỹ.

III. Điều kiện,tiêu chuẩn, đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịnh Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên

c. Có đơn đăng ký dự duyển

d. Có lý lịch rõ ràng

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

e. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo vị trí việc làm

- Vị trí Phóng viên: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên. Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (sau đây viết tắt: Đạt chuẩn CNTTCB); Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2).

- Vị trí Phát thanh viên: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Báo chí và Truyền thông; Xuất bản - phát hành hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận. Tin học: Đạt chuẩn CNTTCB; Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2). Ngoài ra, đối với vị trí này yêu cầu ngoại hình đẹp, giọng đọc truyền cảm.

- Vị trí Kỹ thuật dựng phim: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Dựng phim; Kỹ thuật sản xuất chương trình; Điện tử viễn thông hoặc tương đương. Tin học: Đạt chuẩn CNTTCB; Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2).

- Vị tríKỹ thuật truyền dẫn phát sóng truyền hình: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật điện; Điện tử viễn thông. Tin học: Đạt chuẩn CNTTCB; Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2).

- Vị trí Kế toán: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Tin học: Đạt chuẩn CNTTCB; Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2).

- Vị trí phụ trách Dịch vụ - Quảng cáo: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Luật, Kinh tế học, Kinh doanh. Tin học: Đạt chuẩn CNTTCB; Ngoại ngữ: Bậc 2 (A2).

- Vị trí Nhân viên Văn thư: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Văn thư lưu trữ; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư. Tin học:Đạt chuẩn CNTTCB; Ngoại ngữ: Bậc 1 (A1).

- Vị trí Nhân viên kho – quỹ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

IV. Hình thức, nội dung, thời gian tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiệntheo 2 vòng:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Thi phỏng vấn về nghiệp vụ chuyên ngành

Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 05/4/2021.

4. Địa điểm xét tuyển: Trụ sởĐài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh

V. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghịđịnh số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. (Mẫu tải về từ mạng Internet hoặc gặp bộ phận Văn thư để được cung cấp).

2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:Từ ngày 02/3/2021đến hết ngày 31/3/2021.

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, số 22, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.ĐT liên hệ:02393.857825.

- Lệ phí tuyển dụng: Theo quy định hiện hành./.Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   61
Lượt xem trong ngày:   206
Tổng lượt truy cập:   27,766,517