Đời sống 16:10 06/04/2021 (0) (219)

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ. Nhưng với nỗ lực, cố gắng của Cán bộ, công nhân và người lao động, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Công ty đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cũng được đơn vị đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, đơn vị cũng đã làm tốt công tác chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.


Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện Lực miền Bắc, trong dịp này Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiến hành trồng hơn 200 cây xanh tại Khu Di tích Lịch sử Thanh niên Xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Góp phần nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên và người lao động, trong việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Được biết, giai đoạn 2021-2025 đơn vị đặt mục tiêu trồng mới và chăm sóc hơn 2.700 cây xanh.

Trọng Thái – Trần Khánh/HTTV


Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   2
Lượt xem trong ngày:   2
Tổng lượt truy cập:   27,765,426