Chính trị 12/03/2019 (0) (132)

Đơn vị nào cũng được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua

Đây là quyết tâm của các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tại Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019.


Hưởng ứng phát động của UBND tỉnh, Khối thi đua Nội chính đã xây dựng kế hoạch cụ thể để phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019”.
Theo đó, việc tổ chức phong trào thi đua gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.
Các phong trào thi đua có chủ đề, nội dung, tiêu chí cụ thể, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân ở các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua.


Năm 2019, tất cả các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính đều đăng ký phấn đấu được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.
Thảo luận về Quy chế hoạt động của Khối thi đua Nội chính và Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2019, các đại biểu cho rằng: Cần duy trì đều đặn hơn công tác giao lưu học hỏi giữa các cơ quan, đơn vị về công tác thi đua khen thưởng; có kế hoạch kiểm tra chéo để đảm bảo chính xác khách quan, toàn diện…
Tại hội nghị, đại diện các ngành đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019./.
Mỹ Dung

Cùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   69
Lượt xem trong ngày:   458
Tổng lượt truy cập:   27,467,674