Giới thiệu 15:18 30/11/2018 (0) (71941)

Lịch sử phát triển

LƯỢC SỬ ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ TĨNH

 Năm 1956: Hà Tĩnh được Trung ương trang cấp một số thiết bị làm truyền thanh, từ đó hoạt động truyền thanh chính thức có mặt trên địa bàn.

Năm 1957: Phòng Thông tin - Truyền thanh Hà Tĩnh, tiền thân của Đài thanh và Truyền hình Hà Tĩnh được thành lập.

Ngày 15/6/1957: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trang âm và kéo thêm loa ngoài hội trường để nhân dân được nghe Bác Hồ trực tiếp nói chuyện với cán bộ và nhân dân tại thị xã Hà Tĩnh.

Ngày 01/9/ 1962: Bộ phận Nội dung của Đài Truyền thanh được chuyển về Báo Hà Tĩnh và bộ phận Kỹ thuật được chuyển về Bưu điện tỉnh. 

Năm 1966: Thành lập Ty Thông tin, Đài Truyền thanh thuộc sự quản lý của Ty Thông tin Hà Tĩnh.

Năm 1970: Ủy ban hành chính tỉnh có Quyết định thành lập Đài Truyền thanh Hà Tĩnh.

Tháng 5 năm 1973: Chuyển tên gọi Đài Truyền thanh sang Đài Phát thanh Hà Tĩnh.   

Đầu năm 1975:Đài chuyển về thị xã Hà Tĩnh sau 10 năm đi sơ tán do chiến tranh.

Đầu năm 1976: Hợp nhất hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh.

Ngày  3/2/1976:Đài Phát thanh Nghệ Tĩnh phát sóng chương trình đầu tiên và Đài trực thuộc Ty Thông tin.

Cuối năm 1977: Đài Phát thanh Nghệ Tĩnh chính thức được thành lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh.

Năm 1983: Hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện được phân cấp về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Tháng 3 năm 1988: Hợp nhất Đài Phát thanh và Đài Truyền hình thành Đài Phát thanh -Truyền hình Nghệ Tĩnh.

Năm 1990: Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 12/8/1991: Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ban hành Nghị quyết chia Nghệ Tĩnh thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngày 01/9/1991: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình đầu tiên.

Ngày 01/10/1991: Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 118 /QĐ-UBND về việc thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh.

Tháng 4/1992:  Đưa máy phát thanh 10 kw phát sóng trung vào hoạt động

Ngày 02/9/1992:  Đưa máy phát hình màu 1kw, băng tần VHF và cột anten dây néo vào hoạt động.

Tháng 3/1993: Đài truyền thanh các huyện, thị xã được phân cấp cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh quản lý.

Năm 1995: Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Năm 1996: Xây dựng cột anten tự đứng cao 115m và lắp máy phát hình công suất 2kw phát sóng kênh VTV1.

Năm 1998: Đầu tư máy phát hình 5 kw phát sóng Truyền hình Hà Tĩnh.

Năm 2000: Được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Năm 2001: Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm 2002: Được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Năm 2003: Đưa trạm phát lại Truyền hình Thiên Tượng vào sử dụng.

                    Được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Năm 2005: Đầu tư máy phát thanh phát sóng trung 10 kw.

                    Được tặng  Cờ Thi đua của Chính phủ.

Năm 2006: Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Năm 2007:Được tặng Cờ Thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Năm 2008:Được tặng CờThi đua của Chính phủ.

Năm 2009 và 2010: Được Bộ thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen.

Năm 2009 và 2010: được Uỷ ban nhân dân tỉnh xếp loại xuất sắc.

Tháng 11/2011: Xây dựng và đưa cột anten tự đứng cao 100m ở Kỳ Anh vào hoạt động.

Năm 2011: Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì,  được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Tháng 02/2012: Phát thanh Hà Tĩnh hòa mạng trên Intenet (địa chỉ RadioVietNam.vn).

Ngày 01/6/2012: Truyền hình Hà Tĩnh phát sóng 18 giờ/ ngày.

Ngày 01/7/2012: Phân cấp Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị, thành phố về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Năm 2012: Được Bộ thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen.

Ngày 21/01/2013: Ủy ban nhân tỉnh đã có Quyết định số 04/QĐ- UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh.

Tháng 3/2013: Truyền hình Hà Tĩnh lên sóng vệ tinh AVG.

Ngày 01/10/2013:  Đưa Website hatinhtv.vn vào sử dụng.

Tháng 12/2013: Đưa hệ thống tổng khống chế và phát sóng tự động công nghệ SD/HD vào sử dụng.

Năm 2013: Được Bộ thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen.

Tháng 8/2014: Lắp đặt máy phát thanh FM, 3 kw, tần số 97.8.

Tháng 9 /2014: Đưa công trình Nhà làm việc 7 tầng vào sử dụng.

Tháng 01/2015:  Truyền hình, Phát thanh Hà Tĩnh chính thức phát sóng vệ tinh Vinasat-2.

Tháng 02/2015: Truyền hình Hà Tĩnh phát sóng số mặt đất.

Tháng 4/2015: Đưa hệ thống quản lý và kiểm duyệt tin, bài HD Station vào sử dụng.

                        Đưa hệ thống phát sóng phát thanh tự động vào hoạt động.

Năm 2015: Được Bộ thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen. 

Năm 2014 và 2015: Được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

                        Đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Năm 2016: Được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh

Ngày 18/3/2018: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh sản xuất các chương trình Truyền hình theo tiêu chuẩn HD.

Tháng 5/2018: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh chính thức phát sóng các chương trình Truyền hình theo tiêu chuẩn HD

Năm 2018: Đài được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào Thi đua năm 2018.

Ngày 1/7/2019: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh ngừng phát sóng truyền hình Analog, chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   43
Lượt xem trong ngày:   156
Tổng lượt truy cập:   27,727,485