Góc nhìn 08:04 03/10/2020 (0) (1229)

Thi đua yêu nước thúc đẩy phong trào cách mạng

Trong bất cứ thời kỳ nào phát triển của đất nước, quê hương, thi đua yêu nước đều đóng một vai trò quan trọng. Thi đua vốn tồn tại khách quan trong xã hội; là động lực mạnh mẽ đẩy mạnh các hoạt động kinh tế xã hội đạt hiệu quả cao nhất.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, thi đua có những nội dung, đặc điểm, hình thức mới. Bác Hồ căn dặn “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người cùng tiến bộ.” Người cho rằng: “Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua, thi đua phải làm thế nào để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, do vậy mục tiêu thi đua là phải luôn gắn liền với nhiệm vụ công việc hàng ngày.”  

Thi đua yêu nước là biện pháp thiết thực để tổ chức vận động phong trào hành động cách mạng, huy động sức mạnh quần chúng Nhân dân; khơi dậy tính năng động, khả năng sáng tạo của quần chúng, đồng thời tạo ra mối quan hệ xã hội tốt đẹp, là biện pháp tốt nhất để giáo dục con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội toàn quốc các Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu tại Việt Bắc từ ngày 1 đến 6-5-1952. (Ảnh tư liệu)

Thi đua phải trở thành một phong trào rộng khắp, liên tục trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Người đã nói là phải làm, lý luận đi đôi với thực tiễn, không có cái kiểu “đánh trống bỏ dùi”, “phát mà không động”, “đầu voi đuôi chuột”. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ghét bệnh hình thức. Người hay phê bình cái kiểu phát động phong trào thi đua kiểu trống giong cờ mở, khẩu hiểu rất kêu xong rồi phong trào cách mạng không có. Thi đua không đúng thực chất, không đi vào giáo dục, giải thích, hướng dẫn, tổ chức thực hiện vừa không có kết quả, vừa làm mất niềm tin trong nhân dân.

Bản chất, nội dung ý nghĩa các phong trào thi đua tốt đẹp vậy, nhưng do nhận thức không đầy đủ nên khi thực hiện đã có không ít cán bộ, đảng viên thiếu bàn bạc dân chủ với dân, nặng về hành chính mệnh lệnh, máy móc, nên có nơi làm cho dân không kham nổi, thậm chí họ không đồng tình và phản kháng.

Thực tế hiện nay có người vẫn nghĩ đơn giản rằng: Trong kháng chiến, kiến quốc gian khổ, khó khăn cần phát động các phong trào thi đua, còn trong thời bình, xây dựng kinh tế, cơ chế thị trường đều do sự cạnh tranh, thúc đẩy nên chẳng cần thi đua người ta vẫn cố gắng, đó là nhận thức sai lầm.

Trong thời bình, trong công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay càng phải phát động các phong trào thi đua yêu nước. Có thi đua yêu nước mới tạo được sự phát triển toàn diện, mới bảo vệ được đất nước, mới phát huy được ý thức tự tôn, tự hào dân tộc.

Cũng có người quan niệm thi đua là trách nhiệm của mặt trận và các tổ chức, đoàn thể; cơ quan nhà nước chỉ xét thưởng theo đề nghị của các tổ chức này. Thực tế đã không phải như vậy. Các cơ quan nhà nước không thực hiện nhiệm vụ qua các phong trào thi đua thì sao gọi là dựa vào dân, lấy dân làm gốc được.

Thi đua yêu nước thúc đẩy phong trào cách mạng ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một trong những địa phương đã tạo dựng được nhiều phong trào thi đua. Chính từ các phong trào thi đua với nhiều thành tích đạt được trên các lĩnh vực, Hà Tĩnh đã nhiều lần được Bác Hồ gửi thư khen ngợi, động viên. Từ thành tích trong phong trào bình dân học vụ đến tăng gia sản xuất, chiến đấu lập công Bác đều gửi thư khen Hà Tĩnh có nhiều nỗ lực phấn đấu.

Phát huy những thành quả đạt được, những năm qua, Hà Tĩnh đã tạo được nhiều phong trào thi đua mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhờ đó, kinh tế xã hội tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng khá, nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh. Đặc biệt, xây dựng nông thôn mới trở thành một trong những điểm sáng trong cả nước với trên 90 % số xã và 5 huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành quả đó được bắt nguồn từ các phong trào thi đua yêu nước.


Thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại...

Từ trong khói lửa của chiến tranh, với phong trào thi đua “Hai giỏi”; sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh đã làm nên chiến công vẻ vang, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua làm sáng ngời chân lý, phẩm chất cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, ghi tiếp những thành công mới. Hãy tin vào trí, lực, quyết tâm và khát vọng của con người Hà Tĩnh hôm nay.

Truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; hào khí quật cường của quê hương Xô- viết anh hùng; thành quả từ các phong trào thi đua yêu nước đang được hun đúc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vượt qua thử thách khó khăn, thực hiện khát vọng cường thịnh, hạnh phúc, văn minh./.

   Nhà báo Phan Trung Thành/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   37
Lượt xem trong ngày:   274
Tổng lượt truy cập:   27,753,519