Góc nhìn 10:50 18/11/2020 (0) (829)

Dưới mái nhà chung

Hôm nay, dưới mái nhà chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nơi tập hợp sức mạnh nhân dân, để hơn 90 triệu đồng bào cùng chung sức, chung lòng vì mục tiêu chung: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Kể từ đó đến nay, lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trải qua 90 năm với nhiều tên gọi khác nhau là một chặng đường dài gian khổ nhưng hết sức vinh quang, tập hợp và đoàn kết nhân dân làm nên những thắng lợi to lớn trong giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, trong đổi mới và hội nhập hôm nay.

Thuở hồng hoang, dân tộc ta đã có một truyền thuyết đẹp: 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên non. Hôm nay, mọi người Việt Nam trong và ngoài nước rưng rưng hai chữ Đồng bào. Trong khó khăn của dịch bệnh Covid-19, trong sự khắc nghiệt của thiên tai bão lũ, càng sáng ngời thêm nghĩa Đồng bào. 

Hôm nay, dưới mái nhà chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nơi tập hợp sức mạnh nhân dân, để hơn 90 triệu đồng bào cùng chung sức, chung lòng vì mục tiêu chung: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra một nguyên lý về đại đoàn kết dân tộc: “Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”. Là cơ sở của chính quyền nhân dân, do dân và vì dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang thực hiện theo chân lý ấy, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trên tinh thần tôn trọng những điểm khác biệt miễn là không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc. 

Lịch sử đất nước, lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chứng minh một chân lý: Lòng dân như nước, nhân dân làm nên lịch sử, sức dân là vô địch. Chính nhân dân dựng lên hình hài Tổ quốc và cũng nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Những nhà tư tưởng ưu tú của dân tộc đã đúc kết: Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân; Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách để giữ nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng tinh hoa “dân là gốc” từ hàng nghìn năm lịch sử, đã sớm nhận ra sức mạnh của nhân dân bằng tư tưởng: “Dễ nghìn lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Người nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. 

Lịch sử dân tộc đã chứng minh vào những thời điểm vận nước ngàn cân treo sợi tóc là lúc tinh thần đoàn kết dân tộc lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi vua tôi nhà Trần mở Hội nghị Diên Hồng thì chiến thắng của nhà Trần là chiến thắng của tinh thần đoàn kết cao độ kết tinh của lòng yêu nước... 

Tiếp nối truyền thống 90 năm, Mặt trận Tổ quốc ngày nay hoạt động theo phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để tạo ra động lực, sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân. 

Đất nước đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi lớn, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức, hơn bao giờ hết chỉ có sự đồng lòng, nhất trí của toàn thể nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới trở thành sức mạnh để vượt qua những thách thức ấy. 

Ấn phẩm đặc biệt này dành để chào mừng 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với niềm tự hào và tri ân các thế hệ những người làm công tác Mặt trận trong suốt 90 năm qua. Cũng mong muốn một lần nữa truyền đi thông điệp đại đoàn kết, để củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, của đồng bào trong nước, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Ý chí đoàn kết dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc phải được nhân lên thành sức mạnh, để cả dân tộc cùng đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng xây dựng đất nước ta ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong mỏi.

Theo daidoanket.vn

Link bài gốc

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   31
Lượt xem trong ngày:   88
Tổng lượt truy cập:   27,734,445