Góc nhìn 15:21 16/01/2021 (0) (1149)

Sản phẩm ocop là tiềm năng, sáng tạo từ địa phương

Với quan điểm, phát triển kinh tế nông thôn là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ngày 7/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490 phê duyệt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020” hay còn gọi là Chương trình OCOP.


 Đây là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy trí tuệ sáng tạo, nguồn lao động, nguyên liệu, văn hóa của địa phương cùng với khoa học công nghệ để làm gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

 Ở Hà Tĩnh sau hai năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP đã có sức lan toản mạnh mẽ và tạo được phong trào thi đua ở các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 157 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao; riêng năm 2020 có 87 sản phẩm được công nhận đạt từ 3 đến 4 sao, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao. Đây là một thành công lớn trong xây dựng nông thôn mới của Hà Tĩnh.


 Cho dù là sản phẩm của địa phương, nhưng để được gọi là sản phẩm OCOP đạt hạng 1 sao (dưới 30 điểm) đến hạng 2 sao (dưới 50 điểm) và đến hạng 3 sao đạt từ 50 điểm trở lên mới được Hội đồng tỉnh xem xét. Và đạt từ hạng 3 sao đến 4 sao rồi lên 5 sao còn là một quá trình nỗ lực không ngừng.

 Là sản phẩm từ chính tiềm năng lao động, trí tuệ của địa phương nhưng để thành sản phẩm OCOP, chủ nhân phải thực hiện các qui trình (qua 6 bước) một cách chặt chẽ. Trước hết là công tác tuyên truyền về sự cần thiết, về nguyên tắc của OCOP, nội dung Chương trình OCOP, các hỗ trợ của Nhà nước và nhận tham gia Chương trình.

 Sau khi được tuyên truyền, giới thiệu; cộng đồng, người dân muốn tham gia Chương trình phải đăng ký ý tưởng sản phẩm theo mẫu của Chương trình. Sau khi được chấp nhận từ đó sẽ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; được tham gia các lớp tập huấn, tham khảo các mô hình sản xuất, xây dựng kế hoạch tài chính, quản trị sản xuất…

 Tiếp đến là triển khai phương án sản xuất kinh doanh. Sau khi có sản phẩm sẽ được hội đồng đánh giá phân hạng.Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP bắt buộc phải tham gia đánh giá phân hạng theo Bộ tiêu chí chấm điểm của Chương trình.Sản phẩm nào được Hội đồng cấp huyện đánh giá chấm đạt trên 50 điểm thì mới được Hội đồng cấp tỉnh xem xét, đánh giá.Và bước thứ 6 (bước cuối cùng) là tham gia thị trường, xúc tiến thương mại để đưa vào các chuỗi cung ứng kết nối thị trường.

 Đó là một quá trình lao động nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản để cho ra đời một sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn, được người tiêu dùng chấp nhận.

 Qui trình đó đã khẳng định một chủ trương đúng đắn, cách làm mới bài bản, qui cũ. Mọi cách làm hời hợt, chụp giật, không đảm bảo về chất lượng, vệ sinh an toàn, thiếu cân nhắc tính tính toán đầu ra cho sản phẩm sẽ bị loại trừ.

 Tuy nhiên, trong thực tế có nơi, có lúc do chạy theo phong trào, vì thành tích nên có phẩm còn “chín ép’ chưa đủ thời gian. Thêm nữa cơ sở vật chất, dây chuyền sản xuất, điều kiện làm việc, việc truy xuất nguồn gốc các nguyên liệu đầu vào chưa đảm bảo nên sản phẩm làm ra chưa được xem xét.

 Cũng có tình trạng có sản phẩm sau khi đạt được chứng chỉ 3 sao, dường như đã chững lại, chưa đầu tư, nâng cao chất lượng đề nâng hạng. Nói là sản phẩm từ nguyên liệu, trí tuệ của địa phương nhưng khi đạt hạng 5 sao sẽ đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.

 Với thế mạnh về đồng bằng, bờ biển và núi, đồi, Hà Tĩnh luôn có lợi thế phát triển các sản phẩm nông, lâm, thủy sản tươi sống, chế biến và khôi phục phát triển các làng nghề.Nhiều làng nghề truyền thống thức dậy đang lan tỏa, mang sức sống mới cho những miền quê. Sản phẩm OCOP đã khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương để làm giàu.

 Từ sản phẩm tiêu dùng thông thường đến truy xuất nguồn gốc đảm bảo các tiêu chí an toàn vào các chuỗi nhà hàng lớn là một thành công của nông nghiệp, nông thôn, của làng nghề truyền thống. Từ làng, từ bàn tay tài hoa của nghệ nhân đã tạo nên những sản phẩm tinh xảo để làm giàu, thêm hãnh diện cho cuộc sống của làng.

 Từ khát khao đến hiện thực; từ hiện thực đến ước vọng tương lai, OCOP mở ra con đường dài thành đại lộ. OCOP đang mang lại hiệu quả kinh tế cho nông nghiệp, nông thôn là cơ sở và nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững; góp phần phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái. OCOP là sản phẩm của tiềm năng, sáng tạo không ngừng./.

 Tháng 1/2021

Nhà báo Phan Trung Thành


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   43
Lượt xem trong ngày:   103
Tổng lượt truy cập:   27,752,947