Kinh tế 14:29 01/04/2020 (0) (137)

Hỗ trợ người cách ly y tế và chế độ đối với người tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch... trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2020.


Chuẩn bị bữa ăn tại một Khu cách ly của huyện Thạch Hà

Cụ thể, hỗ trợ tiền ăn đối với người được cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền 60.000 đồng/người/ngày. Người thường trú, tạm trú tại địa bàn được cơ quan có thẩm quyền quyết định khoanh vùng dập dịch 40.000 đồng/người/ngày. Trường hợp người cách ly thuộc hộ nghèo được hỗ trợ theo Thông tư số 32/2020/TT- BTC thì chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất.

Bồi dưỡng người trực tiếp phục vụ người được cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung 100.000 đồng/người/ngày. Người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra, vào các vùng có dịch 150.000 đồng/người/ngày làm việc; 200.000 đồng/người/ngày nghỉ; 300.000 đồng/người/ngày lễ, tết. Những người được hưởng mức phụ cấp chống dịch, phụ cấp thường trực chống dịch theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg thấp hơn mức quy định tại Nghị quyết này thì được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất.

Không hỗ trợ đối với người được cách ly tại nhà (trừ trường hợp người thường trú, tạm trú tại địa bàn được cơ quan có thẩm quyền quyết định khoanh vùng dập dịch).

Đối với các khoản chi hỗ trợ người được cách ly y tế và người tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh đã thực hiện trước khi ban hành nghị quyết này, các cơ quan, đơn vị thanh quyết toán theo thực tế, đảm bảo quy định của pháp luật./.

Thái Long/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   37
Lượt xem trong ngày:   85
Tổng lượt truy cập:   27,666,209