Khoa học 15:09 22/05/2019 (0) (631)

Hà Tĩnh: Có 50% đề tài khoa học, công nghệ ứng dụng vào thực tiễn

Từ năm 2018 đến nay, có khoảng 50% đề tài ứng dụng tốt trong thực tiễn. Đây là con số đáng chú ý tại Hội nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ năm 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật năm 2018 và 5 tháng của năm 2019 đã bám sát định hướng, chủ trương của Đảng, nhà nước và yêu cầu thực tiễn của tỉnh.


Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh phát biểu tại hội nghị

Thời gian này, có 20/20 đề tài dự án sau nghiệm thu đều ứng dụng trong thực tiễn, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, nhất là khoa học kỹ thuật, công nghệ, y dược, văn hóa xã hội và nông thôn mới.

Trong đó 10/20 đề tài nhiệm vụ ứng dụng được đánh giá tốt. Bên cạnh đó, đã chuyển giao được nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, vừa tạo thêm việc làm mới, vừa cải thiện thu nhập, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể.

Tuy nhiên, các đề tài dự án quy mô còn nhỏ lẻ, thiếu tính đột phá và chiến lược. Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, hoạt động nhân rộng kết quả nghiên cứu ở các cấp, các ngành còn hạn chế.

Kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học năm 2020, tiếp tục triển khai, nghiệm thu các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, đổi mới công nghệ, quỹ gen; hợp tác khoa học công nghệ theo Nghị định thư... Cùng với 12 nhiệm vụ dự kiến cấp tỉnh, theo các nhóm khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, nông nghiệp, y dược, kỹ thuật và công nghệ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ thời gian qua. Đặc biệt, nhiều cuộc hội thảo mang tầm Quốc tế được tổ chức tại Hà Tĩnh, có những đề tài khoa học có giá trị văn hóa toàn cầu, gây sự chú ý với cả thế giới.

Chỉ rõ những tồn tại hạn chế, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phải chú trọng tính chiến lược, bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, đây là thời điểm hết sức quan trọng, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, cần thiết phải có những đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, khuyến khích các đề tài trong lĩnh vực du lịch, nông thôn mới.

Nguyễn Hằng, Thành Trọng


Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   3
Lượt xem trong ngày:   3
Tổng lượt truy cập:   27,735,076