Khoa học và Công nghệ 09:59 24/02/2021 (0) (1404)

Hà Tĩnh, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành lộ trình chuyển đổi số

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND Tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo và đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030.


Dự thảo Nghị quyết trình bày tại Hội nghị đã đề cập cụ thể những nội dung về đảm bảo môi trường, chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng thông tin truyền thông. Hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số; gắn quá trình chuyển đổi số với hiện đại hóa nền hành chính nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính. Xây dựng và phát triển đô thị thông minh, phát triển hạ tầng thông tin truyền thông, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu phát triển.


Trong đó cụ thể là chuyển đổi đồng bộ toàn diện cả trong cơ quan Đảng và chính quyền các cấp, là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt để hoàn thiện chính quyền điện tử và phát triển chính quyền số, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tạo cơ sở phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời kỳ mới.


Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành lộ trình chuyển đổi số và hình thành chính quyền số với hệ thống dịch vụ số; duy trì Hà Tĩnh thuộc nhóm 20 và phấn đấu nhóm 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu về chính quyền số; nhân rộng mô hình đô thị thông minh ra 3 đến 5 trung tâm đô thị của tỉnh; phát triển rộng rãi hệ thống dịch vụ đô thị thông minh trong toàn tỉnh. Kinh tế số đến năm 2030 chiếm 30% GRDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20% và năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 8%. Để hoàn thành các mục tiêu này, nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với các giải pháp cụ thể.


Trên cơ sở dự thảo, các thành viên trong ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều vấn đề như chỉ tiêu đặt ra, các giải pháp thực hiện, mục tiêu cho xây dựng hạ tầng thông tin truyền thông, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cho chính quyền điện tử, kinh tế số, đô thị thông minh, các giải pháp tổ chức thực hiện v.v.


Đồng chí Lê Ngọc Châu – PCT UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong ban chỉ đạo đã nghiên cứu và đóng góp ý kiến sâu sát vào dự thảo. Đây là tiền đề quan trọng để các ngành liên quan chủ động xây dựng các giải pháp cho ngành, đồng thời thúc đẩy cấp ủy chính quyền các địa phương nhận thức sâu sắc về công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục góp ý kiến bằng văn bản. Sở thông tin truyền thông tiếp thu các ý kiến để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 3./.

Theo Minh Ngọc-Trường Biên/HTTV


Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   64
Lượt xem trong ngày:   209
Tổng lượt truy cập:   27,766,520