Chính trị 13/04/2019 (0) (340)

“Kiên quyết giải thể những hợp tác xã kém hiệu quả”

Là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyHoàng Trung Dũng tại cuộc họp ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới vào chiều 12/4.
Trong đợt rà soát của tỉnh năm 2018, trong tổng số trên 1.000 HTX được đưa vào phân loại, đánh giá thì HTX hoạt động tốt chiếm hơn 20%, HTX trung bình chiếm 26%, HTX hoạt động kém hiệu quả chiếm 38%...
Phát biểu tại buổi làm việc, hầu hết các đại biểu cho rằng phát triển kinh tế tập thể là cần thiết những phải đi sâu vào thực chất, theo đó phải đẩy mạnh việc phân loại hợp tác xã để đánh giá đúng thực chất, những hợp tác hoạt động hình thức, không hiệu quả thì nên giải thể.
Nhiều đại biểu đề xuất, cần có chính sách đào tạo nghiệp vụ cho kế toán các hợp tác xã; quan tâm đến các hợp tác xã dịch vụ công, cần cung cấp thông tin về thị trường giúp hợp tác xã có phương thức kinh doanh phù hợp với nhu cầu và thực hiện tốt việc liên kết…
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các thành viên của Ban chỉ đạo phát huy vai trò trách nhiệm của mình để góp phần phát triển kinh tế tập thể.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phát triển kinh tế tập thể, đồng thời, đề ra chính sách phù hợp với từng loại hình hợp tác xã, tăng số HTX hoạt động đúng luật và có hiệu quả bền vững.
Tập trung đánh giá, rà soát đúng hoạt động của hợp tác xã, tìm ra giải pháp phù hợp. Tổ chức tổng kết hoạt động kinh tế tập thể. Tăng cường chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm và sản phẩm phải đặc trưng mang rõ lợi thế, đặc điểm vùng miền. Tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã tiếp cận được với các chính sách ưu đãi.
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực công nghệ, tăng sức cạnh tranh cho các hợp tác xã, hỗ trợ về hạ tầng để các hợp tác xã phát triển. Tiếp tục xây dựng các thương hiệu sản phẩm. Vận động nhân dân tích cực tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác.
Đề nghị các huyện, thị, thành phố kiện toàn ban chỉ đạo để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể.
                   Nguyễn Tâm, Thành Trọng

Cùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   40
Lượt xem trong ngày:   69
Tổng lượt truy cập:   27,620,490