Chính trị 14/06/2019 (0) (176)

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y vừa dẫn đầu đoàn công tác của HĐND tỉnh làm việc với huyện Cẩm Xuyên về tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2015-2018.

Trong thời gian qua, Cẩm Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nội dung quan trọng của công tác Cải cách hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực.  

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn hàng năm luôn đạt từ 98,2 – 99,7%, giảm hẳn tình trạng chậm hồ sơ. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp hơn. Quá trình giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng quy định, tạo sự hài lòng cho người dân.


Huyện đã đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Chủ động xây dựng, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo tính tự chủ trong tổ chức và hoạt động…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên một số vấn đề vướng mắc trong công tác Cải cách hành chính. Cụ thể như: Người đứng đầu của một số cơ quan, địa phương chưa có sự quan tâm đầu tư đúng mức. Chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cấp xã còn thấp, có nhiều sai sót. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn lúng túng, bị động, số thủ tục, hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận, xử lý ở mức độ 3 còn thấp…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà huyện Cẩm Xuyên đạt được trong công tác cải cách hành chính. Theo đó, đề nghị Cẩm Xuyên tập trung cao cho công tác cải cách hành chính, nhất là việc triển khai tại các xã, thị trấn để đáp ứng yêu cầu phát triển. Quan tâm, chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực này.

Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ để chấn chỉnh, đánh giá đúng, thực chất đội ngũ cán bộ, công chức.Tập trung cao độ, làm bài bản, chắc chắn trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy./.

Minh Sơn


Cùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   52
Lượt xem trong ngày:   171
Tổng lượt truy cập:   27,598,589