Tin 24h 17/04/2019 (0) (215)

Quá trình phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris có thể mất hàng thập kỷ

Giới chuyên gia cảnh báo về những khó khăn trong việc xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà sau vụ cháy, trong đó có vấn đề vật liệu.