Chính trị 10/04/2019 (0) (190)

Tăng cường vai trò của mặt trận đối với phản biện và xây dựng chính quyền

Sáng 10/4, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp của Ban thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về dự thảo Đề án “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới”. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Đề án nhằm mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận tổ quốc trong tình hình mới, nhằm phát huy và nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc; xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tập hợp vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.

Góp ý vào dự thảo đề án, các đại biểu cho rằng: Phải phân tích rõ sự cần thiết của đề án, nhất là gắn vào tình hình cụ thể của Hà Tĩnh, đánh giá sâu thực trạng với những số liệu cụ thể, và làm rõ những yếu kém tồn tại. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh tựa đề của đề án và mục tiêu cụ thể hơn, giải pháp nên nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ trọng tâm hơn.
Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác mặt trận. Về nội dung, cần phải thống nhất chủ đề và phạm vi điều chỉnh của đề án. Từ đó, xác định nội hàm và lõi của đề án phải là vai trò của mặt trận và xác định nhiệm vụ cụ thể của mặt trận.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý: Đây là nghị quyết về công tác mặt trận, không chứa đựng các tổ chức đoàn thể, nên trong giải pháp phải tách bạch rõ. Trong quá trình hoàn chỉnh đề án, điều quan trọng đối với công tác mặt trận là đứng từ phía nhân dân để làm rõ sự cần thiết, chẳng hạn như: Sự cần thiết và tăng cường vai trò của mặt trận đối với phản biện và xây dựng chính quyền; làm thế nào để phát huy dân chủ tốt nhất và vận động người dân xây dựng chính quyền và xây dựng Đảng.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng gợi mở về các giải pháp. Trong đó, nêu rõ công tác giám sát, phản biện của Mặt trận; giải pháp về phối hợp, nhất là với các tổ chức đoàn thể. Trên cơ sở các ý kiến, tiếp tục bổ sung để hoàn chỉnh, tiến hành góp ý thêm để ban hành nghị quyết về nội dung này.
Nguyễn Hằng, Trần Khánh

Cùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   73
Lượt xem trong ngày:   325
Tổng lượt truy cập:   27,531,451