Chính trị 08:53 09/12/2019 (0) (302)

Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 8/12, ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và cho ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cùng dự buổi làm việc có ông Mai Văn Chính - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Cao Đức Phát - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh có ông Lê Đình Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành.


Tại buổi làm việc, ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và chuyển dịch đúng hướng. Năm 2016, kinh tế tăng trưởng âm 14,58%, năm 2019 mức tăng trưởng ước đạt 10,99%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 13.500 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 62,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến cuối năm nay còn dưới 4%, thấp hơn bình quân chung cả nước.

Cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực. Công nghiệp tiếp tục có bước phát triển đột phá cả về quy mô và năng lực sản xuất. Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng, nhiều dự án lớn đã hoàn thành đi vào hoạt động góp phần tăng năng lực sản xuất, hình thành trung tâm công nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách.


Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng báo cáo tình hình, kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Việc tái cơ cấu nông nghiệp, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 173 xã, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Hà Tĩnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và quán triệt, học tập, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên được chú trọng. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được quan tâm sâu sắc.  

Các Nghị quyết số 18, số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, các xã, phường. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá lại những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế, xã hội sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời kiến nghị đề xuất với đoàn công tác Trung ương về những chồng chéo, bất cập của một số văn bản pháp luật, một số Nghị quyết, Quy định của Trung ương khi thực hiện tại cơ sở. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện thí điểm sáp nhập ở một số cơ quan, đơn vị, việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa. Các đại biểu đoàn công tác của Trung ương đồng tình cao với dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời phân tích, làm rõ một số nội dung trên từng lĩnh vực mà các đại biểu tỉnh Hà Tĩnh quan tâm đề xuất tại buổi làm việc lần này.


Ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật, toàn diện của tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng đổi mới phong cách làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát tình hình thực tế tại cơ sở.

Hà Tĩnh đã tập trung cao độ, quyết liệt trong sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Ông Trần Quốc Vượng cũng đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác thu ngân sách, việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Kết quả đó thể vai trò lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quyết định để Hà Tĩnh đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tập trung chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng các cấp cả về nội dung, nhân sự, thực hiện tốt việc sáp nhập các đơn vị hành chính trước Đại hội. Có kế hoạch, định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Có biện pháp đẩy mạnh hơn nữa trong thu hút nguồn lực đầu tư; phát huy giá truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước; quan tâm công tác bảo đảm môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng đổi mới, đi lên.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sát của ông Trần Quốc Vượng và các thành viên đoàn công tác của Trung ương

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sát của ông Trần Quốc Vượng và các thành viên đoàn công tác của Trung ương. Đồng thời khẳng định những ý kiến chỉ đạo, góp ý của Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác Trung ương là hết sức quan trọng, tỉnh sẽ tiếp thu nghiêm túc và cụ thể hóa thành các chương trình, hành động nhằm thực hiện tốt hơn các phong trào thi phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trước mắt Hà Tĩnh sẽ tập trung cao cho việc hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội đảm bảo chất lượng và tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp.

Văn Chương, Thành Trọng


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   110
Lượt xem trong ngày:   291
Tổng lượt truy cập:   27,704,652