Chính trị 12/08/2019 (0) (158)

Thường trực Tỉnh ủy duyệt chương trình đại hội Liên hiệp các Hội KH&KT

Sáng 12/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc, phê duyệt chương trình Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Để chuẩn bị cho công tác Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2014 dự kiến diễn ra vào tháng 9/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã tập trung cao cho công tác chuẩn bị, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội ở cấp cơ sở. 


Đến nay, nhiều nội dung chuẩn bị cho Đại hội cũng đã cơ bản hoàn tất, nhất là báo cáo chính trị và đề án nhân sự. Cùng với đó, hướng tới Đại hội, Liên hiệp Hội cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, với những kết quả nổi bật về: Công tác vận động tập hợp trí thức, xây dựng phát triển tổ chức Hội; tham mưu phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động khoa học và công nghệ trên nhiều lĩnh vực. 


Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu: Sớm hoàn tất Đại hội ở cấp cơ sở và hoàn chỉnh báo cáo trình Đại hội. Trong đó, báo cáo cần chú trọng làm rõ 3 chức năng và 5 nhiệm vụ của Liên hiệp Hội và nhấn mạnh chức năng tập hợp đội ngũ trí thức. 

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm khai thác tiềm năng của đội ngũ trí thức là người Hà Tĩnh cả ở trong nước và nước ngoài. Đây cũng là tài nguyên quý giá cần khai thác hiệu quả, bởi thực tế đã có nhiều dẫn chứng chứng minh những đóng góp của Liên hiệp Hội từ giác độ khoa học và khách quan.  

Do đó, phải đánh giá rõ nhiệm vụ này, để Liên hiệp Hội đóng vai trò xâu nối các trí thức, tổ chức Hội một cách khoa học, cung cấp cho các nhà quản lý những phản biện khoa học, khách quan về các dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị: Cần nghiên cứu và đề xuất phương án nhân sự hợp lý, mô hình hoạt động Hội phải hướng tới thiết thực, chủ động và sáng tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương.

Nguyễn Hằng, Trần Khánh


Cùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   94
Lượt xem trong ngày:   426
Tổng lượt truy cập:   27,606,798