Chính trị 14/08/2019 (0) (255)

Thường vụ Tỉnh ủy bàn về cơ cấu, quy trình sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư

Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, quy trình sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng dự.


Trong năm 2019, có 80 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp. Tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại 80 xã là 2.321 người, trong đó 760 cán bộ, 744 công chức, 817 người hoạt động không chuyên trách.

Theo yêu cầu, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ gắn chặt với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp này phải đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, việc đánh giá cán bộ sẽ dựa trên kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, về cơ cấu: Cấp trưởng sẽ có 1 người và cơ bản bố trí Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, đối với 12 xã được hình thành từ việc sáp nhập 3 xã và các xã nhập vào thị trấn, trước mắt bố trí: Không quá 2 Phó Bí thư Đảng ủy, trong trường hợp đặc biệt sẽ bố trí 3 người. Chức danh Phó Chủ tịch UBND xã không quá 3 người. Chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã không quá 1 người. Chức danh cấp phó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không quá 3 người.

Đối với 22 xã được hình thành từ sáp nhập hai xã, trước mắt bố trí 2 cán bộ cấp phó ở các chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, 01 Phó Chủ tịch HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không quá 2 người.

Thông tin chi tiết về cuộc họp chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Nam Trung


Cùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   94
Lượt xem trong ngày:   426
Tổng lượt truy cập:   27,606,798