Xã hội 08:21 03/03/2021 (0) (242)

Tổng điều tra kinh tế bắt đầu từ tháng 3, công bố kết quả vào cuối năm

Từ ngày 1/3/2021, tổng điều tra kinh tế được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước. Đây là một trong những cuộc tổng điều tra quy mô lớn, nhằm đánh giá toàn diện hoạt động của các cơ sở kinh tế, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương


Cán bộ Cục thống kê Hà Tĩnh thu thập số liệu phục vụ cuộc Tổng điều tra kinh tế

Theo kế hoạch, từ ngày 1/3 đến 30/5 sẽ tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp... Thông tin được thu thập chi tiết đến đơn vị cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động đến cấp quản lý hành chính nhỏ nhất là cấp xã. Với quy mô lớn và tính chất phức tạp, công tác chuẩn bị đã được ngành Thống kê chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện với nhiều điểm mới đáng chú ý. Đặc biệt là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, bằng việc thu thập thông tin qua phiếu trực tuyến và phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động. Sự cải tiến rõ nét về nội dung, quy trình, cách thức, nhất là cải tiến cơ bản trong phiếu điều tra vừa bảo đảm chất lượng nguồn thông tin vừa tiết kiệm thời gian và giảm kinh phí thực hiện.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một trong những cuộc tổng điều tra quy mô lớn, nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

Từ ngày 1/7 đến 30/7, cuộc tổng điều tra sẽ tiếp tục tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Dự kiến kết quả sơ bộ Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12 năm 2021 và công bố kết quả chính thức vào quý 2 năm 2022./.

Theo Nguyễn Hằng- Thành Trọng/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   64
Lượt xem trong ngày:   209
Tổng lượt truy cập:   27,766,520