Chính trị 17:12 29/05/2020 (0) (272)

Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết phải sát với thực tiễn, dễ tiếp thu

Sáng nay 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của trung ương và của tỉnh.


Tham dự có Đ/c Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tiến Hưng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.


Tại hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo một số kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa XII của Đảng. Trong đó nêu rõ hội nghị đã xem xét, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý, bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ đi dự Đại hội Đảng toàn quốc.


Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt Nghị quyết số 55 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; chương trình hành động số 2188 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị.  


Đ/c Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt kế hoạch thực hiện kết luận 70 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Các đại biểu cũng được quán triệt Chỉ thị 41 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Chỉ thị 44 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.


Đ/c Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã quán triệt Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.


Đ/c Trần Thế Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy bổ cứu quy trình thực hiện tổng kết công tác nhân sự, xây dựng phương hướng, các bước lấy phiếu tín nhiệm và thực hiện 5 bước tại các đảng bộ cấp huyện.


 Đ/c Lê Đình Sơn đề nghị sau Hội nghị  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban cán sự Đảng UBND tỉnh soát xét lại tài liệu để bổ sung, hoàn thiện và chọn thời gian phù hợp triển khai tổ chức quán triệt đến tận chi bộ. Trên cơ sở đó, nêu rõ cách làm để cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng hiểu, cùng thực hiện các nội dung, phần việc.

Đồng thời, quán triệt một số nội dung về công tác nhân sự của Đại hội Đảng các cấp. Trong đó nêu rõ những vấn đề liên quan đến cơ cấu, phương hướng nhân sự, vai trò của cấp ủy trong việc giới thiệu, cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Quá trình triển khai Đại hội Đảng các cấp tới đây cần thực hiện nghiêm túc các bước làm quy trình nhân sự và làm đến đâu chắc đến đó. Cần soát xét, sàng lọc kỹ nhân sự theo tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín, hiệu quả công việc. Tuyệt đối không để lọt những cán bộ mất uy tín vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Quá trình tổ chức đại hội và lựa chọn nhân sự, người đứng đầu phải gương mẫu, trung thành, bản lĩnh và thật khách quan, minh bạch.

                                Nguyễn Tâm – Trần Khánh/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   2,503
Tổng lượt truy cập:   38,904,306