Chính trị 17:06 24/09/2020 (0) (266)

Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình xây dựng NTM

Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 9 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Lê Đình Sơn –Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp


Dự cuộc họp có đồng chí Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong tháng 9 các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM nhất là nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2020; các sở ngành liên quan đã soát xét mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại các xã sau sáp nhập và tiến hành thẩm tra các tiêu chí huyện NTM ở huyện Cẩm Xuyên;


 Đặc biệt, trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương, Ban Soạn thảo Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch đã tiếp thu, hoàn thiện đề án để gửi các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, chương trình giảm nghèo bền vững trong tháng 9; Việc phân bổ, giải ngân nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020; phương án xử lý cơ sở vật chất không còn sử dụng tại các địa phương sau sáp nhập xã….v.v...

Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng từ đầu năm đến nay, các sở, ngành địa phương trong tỉnh vẫn tập trung thực hiện chương trình xây dựng NTM. Riêng trong tháng 9, phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng các sản phẩm Ocop tiếp tục tạo sự lan tỏa; các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn NTM dồn sức cao để thực hiện các tiêu chí; Đặc biệt, đã tập trung hoàn thiện đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025.


Trên cơ sở phân tích rõ một số khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương dồn sức cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu NTM của cả năm; có cơ chế, chính sách hỗ trợ các huyện khó khăn trong quá trình xây dựng huyện NTM; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình xây dựng NTM; thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể gắn với sản phẩm OCOP, phát triển doanh nghiệp. UBND tỉnh cần thành lập tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình giải thể các HTX hoạt động yếu kém. Tiếp tục hoàn thiện đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Hoàn thành quy hoạch đối với các xã sau sáp nhập, từ đó, có phương án sử dụng, xử lý cơ sở vật chất đảm bảo hiệu quả. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; chủ động các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, phòng chống bão lụt…

Hà Vân – Lê Vinh /HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   22
Lượt xem trong ngày:   44
Tổng lượt truy cập:   27,727,237