Chính trị 10:59 27/09/2020 (0) (465)

Trách nhiệm nêu gương người đứng đầu

Những năm qua, Đảng bộ xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang đã quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Là Bí thư Chi bộ, thôn trưởng thôn Bình Phong, anh Nguyễn Thanh Lương luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ lối sống chuẩn mực với mọi người. Tận tụy trong công việc, thường xuyên sâu sát thực tế, gần gũi với Nhân dân. Những lời nói, việc làm của anh đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, mở rộng quan hệ quần chúng, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước.  


Anh Nguyễn Thanh Lương- Bí thư Chi bộ, thôn trưởng thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang luôn đề cao việc xây dựng mối đoàn kết trong Đảng... 

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở xã Đức Lĩnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Phong trào hiến đất làm đường giao thông, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng có sức lan tỏa sâu rộng, mang lại nhiều kết quả thiết thực.


Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu được phát huy mạnh mẽ ở các chi bộ nông thôn và khối cơ quan, trường học. Trường Trung học Cơ sở Bồng Lĩnh hiện có 33 đảng viên. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của người đứng đầu để cấp dưới noi theo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học của nhà trường.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định số 890 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã Đức Lĩnh. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, giữ vững lập trường tư tưởng, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Qua đó góp phần khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với Đảng bộ xã Đức Lĩnh, việc thực hiện các Quy định về trách nhiệm nêu gương đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Cán bộ gần dân, dân tin, là yếu tố quyết định, tạo sức mạnh đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Văn Chương/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   11
Lượt xem trong ngày:   17
Tổng lượt truy cập:   27,726,442