Chính trị 18:33 24/10/2020 (0) (331)

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia bảo vệ môi trường

Ngày 24/10, dưới sự điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội: Phùng Quốc Hiển và Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội khóa XIV tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ X. Dự Kỳ họp có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương. Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.


Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia họp trực tuyến tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tại kỳ họp, đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường được thể hiện tại Điều 5 của Dự thảo Luật. Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia bảo vệ môi trường.

Theo đó, Dự thảo Luật đã quy định các hoạt động đầu tư kinh doanh về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ tại Điều 142, nhằm khuyến khích dự án đầu tư thuộc ngành nghề thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải.

Dự thảo Luật đã bổ sung 02 nội dung về sàng lọc dự án đầu tư dựa trên các tiêu chí về môi trường. Về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, dự thảo Luật đã quy định tính đồng bộ, liên kết giữa kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, chất lượng môi trường không khí với quy hoạch bảo vệ môi trường; quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường.

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường. Nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật phòng, chống ma túy; Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật giao thông đường bộ sửa đổi; Tờ trình và báo cáo cáo thẩm tra về về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Tờ trình và báo cáo thẩm tra Luật Lực lượng tham gia bảo vệ trật tự an ninh ở cơ sở; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc./. 

Văn Chương/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   26
Lượt xem trong ngày:   88
Tổng lượt truy cập:   27,735,513