Chính trị 14:51 27/11/2020 (0) (556)

Xem xét, điều chỉnh các loại phí tham quan danh lam thắng cảnh

Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị trong buổi làm việc với Sở Tài chính về các nội dung trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Năm 2020 thu ngân sách nội địa HĐND tỉnh giao là 7.200 tỷ đồng, tăng 20,7% so với Trung ương giao. Thu thuế xuất nhập khẩu, HĐND tỉnh giao 6.800 tỷ đồng, tăng 1,5% so với Trung ương giao. Về thực hiện thu ngân sách nội địa và thu thuế xuất, nhập khẩu 11 tháng đạt 10.931 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch được giao. Ước thu ngân sách cả năm là 14.342 tỷ đồng, đạt 101,9% dự toán giao. Về chi ngân sách địa phương giao đầu năm là 17.993 tỷ đồng, thực hiện 11 tháng đạt 15.109 tỷ đồng, bằng 84%. 

Về nhiệm vụ năm 2021, dự toán thu nội địa dự kiến HĐND tỉnh giao là 7.000 tỷ đồng. Chi ngân sách cấp tỉnh 11.912 tỷ đồng. Chi ngân sách khối huyện, xã 8.321 tỷ đồng.


Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị trong buổi làm việc với Sở Tài chính

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu và chi ngân sách năm 2020; phân tích các yếu tố về cơ chế, chính sách, các giải pháp giám sát, tăng hiệu quả nguồn thu. Đặc biệt là tập trung thảo luận, các nội dung liên quan đến các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp như: Điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017- 2020 sang thực hiện đến hết năm 2021; việc phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách địa phương năm 2019; việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn.

Thống nhất cao với Báo cáo về tình hình thực hiện Dự toán ngân sách năm 2020, dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị: Đối với nhiệm vụ chi năm 2021, cần tính toán cân đối để phân bổ nguồn hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN. Việc thu phí, lệ phí liên quan đến doanh nghiệp không tăng thu; các loại phí tham quan danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hóa cần xem xét, điều chỉnh phù hợp hơn.

Các tờ trình, dự thảo nghị quyết cần rà soát, cân đối và hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII trong thời gian tới./.

Văn Chương/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   2
Lượt xem trong ngày:   2
Tổng lượt truy cập:   27,744,564