Chính trị 08:07 04/12/2020 (0) (677)

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tiến Hưng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, đội ngũ cán bộ cốt cán các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.


Tại hội nghị, gần 700 đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, đã nhấn mạnh những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đặc biệt phân tích rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025 để toàn Đảng, toàn dân quyết tâm cao, nổ lực lớn bằng chương trình hành động cụ thể của từng địa phương, đơn vị từng bước thực hiện thắng lợi các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra;


Các đại biểu cũng được nghe các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 về phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; Và các nội dung của Nghị quyết số 01 của BTV Tỉnh ủy về “tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”; Nghe các nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.  


Đặc biệt, trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã trực tiếp đối thoại thẳng thắn, dân chủ với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Cùng với phản ánh một số khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu đã đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn cấp xã; Ưu tiên chính sách đầu tư cho các địa phương trong xây dựng đô thị văn minh, tổ dân phố mẫu; cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh bằng việc sớm ban hành các Nghị quyết chuyên đề trên nhiều lĩnh vực để cơ sở triển khai thực hiện; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhất là tài nguyên môi trường…v.v… Đồng thời bằng tâm huyết, trách nhiệm cao, nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã được các đại biểu đưa ra phân tích tại hội nghị.  


Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời, phân tích làm rõ thêm những thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp ở Hà Tĩnh vừa qua; Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng đinh : Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đi vào cuộc sống đòi hỏi các địa phương, đơn vị, đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh phải quyết tâm cao, nổ lực lớn, hành động quyết liệt với những giải pháp trọng tâm để thực hiện. Cả hệ thống chính trị, cán bộ cốt cán các cấp luôn hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát triển; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác giám sát, phản biện của mặt trận tổ quốc. Cùng với đó, chú trọng kêu gọi thu hút đầu tư; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; có các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã… 


Trên cơ sở phân tích một số tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên tuyệt đối không tô hồng thành tích của cơ quan đơn vị mình; mà phải nhìn thẳng vào tồn tại, hạn chế để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ đảm bảo khoa học, sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi. Cán bộ phải tạo được phong trào ở cơ sở và phải khuyến khích, phát huy được năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp dưới. Đồng thời, thẳng thẳng trong góp ý, phê bình với ý thức xây dựng cao; có các giải pháp để lấy ý kiến đa chiều, cấp dưới góp ý cho cấp trên, đảng viên góp ý cho cán bộ, Nhân dân góp ý cho đảng viên. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tích cực đổi mới hội họp, dành thời gian đi cơ sở . Đối với việc triển khai các mô hình mới cần xem xét căn cơ, kỹ lưỡng và nhận thấy thực sự mang lại hiệu quả cho Nhân dân mới tiên phong làm đầu; dừng triển khai đối với mô hình không còn phù hợp thực tiễn.  

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị phải tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid 19, không được chủ quan, lơ là. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Dồn sức giải quyết các tồn đọng ngay từ cơ sở; cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết 01 của BTV Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020. Đặc biệt, sau hội nghị này yêu cầu các địa phương, đơn vị phải tổ chức thảo luận kỹ các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./

Hà Vân - Trần Khánh /HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   31
Lượt xem trong ngày:   82
Tổng lượt truy cập:   27,745,815