Chính trị 16:40 26/01/2021 (0) (674)

Niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Ngày khai mạc diễn ra trong không khí trang nghiêm, đoàn kết, dân chủ và đổi mới. Ghi nhận của phóng viên HTTV bên lề Đại hội


Từ sáng sớm, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia công tác kiểm soát an ninh, an toàn dịch bệnh Covid-19 cho các đại biểu dự Đại hội và bộ phận phục vụ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội và định hướng tương lai của cả dân tộc. Các đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội lần này rất vinh dự, tự hào, giành trọn niềm tin, kỳ vọng về những định hướng, quyết sách của Đại hội cho sự phát triển của đất nước.  


Ngày khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng thời tiết khá thuận lợi. Việc đón tiếp đại biểu và khách mời dự Đại hội diễn ra trọng thể, đúng nghi thức trên tinh thần đổi mới, phát triển.


Với nhiều nội dung quan trọng, Đại hội lần này sẽ tập trung đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; chiến lược phát triển kinh tế- xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó, đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng cho các đại biểu phải phát huy hết tinh thần, trách nhiệm và trí tuệ đóng góp vào sự thành công của đại hội.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức rất chu đáo, bài bản, khoa học và toàn diện. Qua đó khẳng định tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh.

Văn Chương- Thành Trọng


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   39
Lượt xem trong ngày:   111
Tổng lượt truy cập:   27,752,704